Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Var fjärde politiker utsatt för trakasserier, hot eller våld under 2020

Mer än var fjärde förtroendevald i riksdag, kommuner och regioner uppger att de utsatts för trakasserier, hot eller våld under 2020. Enligt Brottsförebyggande rådets rapport, som publiceras idag, är det vanligt att politiker undviker att uttala sig om exempelvis rasism och invandring, av oro för att utsättas.

Upplands-Bro kommun

Politikers utsatthet har minskat sedan den senaste mätningen, valåret 2018. Men Brå vet sedan tidigare mätningar att utsattheten är som störst just under valår. I årets undersökning anger endast 16 procent av de förtroendevalda att de anmäler brott de blivit utsatta för. Det är den lägsta noteringen sedan Brå började mäta utsatthet för förtroendevalda.

– Att det fortsatt är få förtroendevalda som polisanmäler de brott de utsatts för är allvarligt, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande i Upplands-Bro kommun. Alla brott skall anmälas, det är helt avgörande för alla trygghetsfrågor och hur vi arbetar för att bemöta detta. Hot mot förtroendevalda får aldrig accepteras, det är ett hot mot hela det demokratiska arbetet.

Yngre förtroendevalda uppger i störst utsträckning att de blivit utsatta. Av förtroendevalda, 29 år eller yngre, uppger 39 procent att de utsatts under 2020. För den äldsta åldersgruppen, 70 år och äldre, är siffran 13 procent.

– Jag tycker att det är djupt allvarligt att unga förtroendevalda är mest utsatta, säger Camilla Janson (S), oppositionsråd, Upplands-Bro kommun. Vi vet att det behövs fler som engagerar sig politiskt för att säkra det demokratiska arbetet, både i kommuner, regioner och på riksnivå. Oron över att utsättas för brott är allvarligt, på sikt kan det försvaga demokratin.

Andelen förtroendevalda inom Miljöpartiet har flest utsatta för hot under 2020 (33 procent). Minst andel har Socialdemokraterna och Kristdemokraterna – 24 procent vardera.

Utsattheten för förtroendevalda i kommunfullmäktige är störst i storstadskommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö – 47 procent uppger att de utsatts på något sätt. Pendlingskommuner, nära storstad, redovisar minst andel utsatta. Förtroendevalda i riksdag är mer utsatta än de i region- eller kommunfullmäktige.

Kvinnor anger i högre utsträckning än män (31 respektive 23 procent) att deras uppdrag har påverkats. Vanligaste konsekvensen är att förtroendevalda undviker att uttala sig eller att engagera sig i en specifik fråga.

Är du nöjd med informationen på sidan?