Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Upp-Starten - ny verksamhet för nyanlända elever

När höstterminen 2021 började startade också den nya verksamheten Upp-Starten för elever som nyligen kommit till Sverige. Syfte med verksamheten är att ge eleverna en så bra start som möjligt i den svenska skolan.

Uppstart ny verksamhet för nyanlända elever

Verksamheten är lokaliserad i ljusa lokaler vid Råby skolan, men samlar elever från hela kommunen, oavsett vilken skola de därefter ska gå på. Upp-Starten startas i augusti 2021 med syfte att öka likvärdigheten i mottagande och introduktion av de nyanlända eleverna för att ge både elever samt mottagande skola bästa möjliga förutsättningar. Upp-Starten är ett verktyg för mottagande skola och en viktig del i kommunens helhet för ett välorganiserat mottagande och introduktion. Därför räknas inte Upp-Starten som en egen skolenhet, utan elever skrivs från dag ett in på mottagande skola.

Tiden eleverna tillbringar inom Upp-Starten är individuell och beror på tidigare skolgång, erfarenheten och möjligheten att snabbt etablera sig i den klass som ska bli den ordinarie. För närvarande finns 15 elever inom verksamheten.

Redan under nästkommande vecka, efter fyra veckor inom Upp-Starten, kommer några av eleverna att gå vidare till den skola de framöver ska tillhöra. De fyra veckorna har för dessa elever gett en grund i såväl svenska, som andra ämnen.

Under fredagen besökte kommundirektör Ida Texell verksamheten och fick själv pröva sina språkkunskaper genom att lära sig hälsningsfraser på tjeckiska och mongoliska samt själv kommunicera på svenska, engelska och tyska.

– Det Upp-Starten bidrar med är främst att ge alla barn en god grund. Barn ska ha alla möjligheter att lyckas i skolan, att känna att man lär sig nytt, att känna samhörighet och trygghet. Genom att under en kortare period få möjlighet att lära sig lite svenska och hur det fungerar i den svenska skolan rustar vi barnen att känna trygghet när de börjar i den ordinarie verksamheten, säger Ida Texell.
Det är inte bara språket som eleverna får en inblick i. De läser också andra ämnen och får lära sig olika svenska begrepp. Under besöket genomfördes en lektion om allemansrätten där stort fokus låg på att lära ord som blåbär, tält och skog.

Under de veckor eleverna deltar i Upp-Starten görs kartläggning av deras individuella kunskaper och behov. Därav är också tiden de tillbringar i gruppen flytande, vissa är redo att börja i ordinarie skola efter några veckor, för andra elever kan det komma att handla om upp till två månader.

Under tiden i Upp-Starten etableras också en nära kontakt med vårdnadshavare för att därigenom kunna beskriva hur den svenska skolan fungerar och vilka förväntningar som finns.

– Upp-Starten kommer att regelbundet arrangera informationsträffar för vårdnadshavare till de senast anlända eleverna. Där informeras om det svenska skolsystemet, skolorganisationen i Upplands-Bro kommun, vad svensk läroplan ställer för krav samt vilka olika vägar som finns för eleverna till arbetsmarknaden. Förutom information, så ges även tillfälle till diskussioner och samtal. Syftet med träffen är att ge vårdnadshavare förförståelse kring vad som väntar i svensk skola och därmed öka deras delaktighet och stärka dem i deras vårdnadshavarroll, säger Emil Hanstad, chef för Resursenheten i Upplands-Bro kommun.

Är du nöjd med informationen på sidan?