Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Kvartstrafik till Upplands-Bro och Håbo - ett gemensamt ansvar

Under hösten inleds arbetet på riksnivå med den kommande infrastrukturproposition. För Upplands-Bro och Håbo kommun är den centrala, och gemensamma, frågan att det nu måste bli kvartstrafik för pendeltågstrafiken i hela arbetsmarknadsregionen.

Vy av Kungsängen

– Vi har alldeles för länge fått vänta på kvartstrafik till Bro. Nu har vi tillsammans med regionen och Trafikverket tagit nästa steg för att det självklara, kvartstrafik, ska bli en verklighet för alla som bor och verkar i Bro. I vårt stora samhällsomdanande projekt ”Omdaning Bro” är social hållbarhet det övergripande målet. En väl fungerande pendeltågstrafik är en viktig del i det arbetet, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande i Upplands-Bro.

– Vi ser vikten av att kunna få bättre kommunikationer till Bålsta, dels för näringslivet med allt arbetskraftsutbyte men också för att stärka samarbetet med våra närkommuner”, säger Helene Zeland Bodin, ( C ) kommunstyrelsens ordförande i Håbo kommun.

Enligt Ida Texell, kommundirektör i Upplands-Bro kommun, är det sociala hållbarhetsperspektivet en betydande faktor i det arbete som nu pågår, i samarbete med Trafikverket och Regionens trafikförvaltning. Går pendeltågen till både Bro och Håbo varje kvart istället för varje halvtimme, har det stor betydelse för kollektivtrafikens attraktivitet och människors livsvillkor.

– Livspusslet ska gå ihop och i Bro byggs och planeras det för mer än 4 000 nya bostäder. Kollektivtrafiken måste växa med oss för en sammanhållen arbetsmarknadsregion, säger Ida Texell.

– Håbo kommun växer och har stor in- och utpendling. Redan idag är det många som pendlar till arbeten i hela Storstockholmsregionen. Inom kort skapas också över tusen nya arbetstillfällen inom logistiksektorn i Håbo, vilket gör att kommunikationerna in till Bålsta blir mycket viktiga. Det nära samarbetet och arbetskraftsutbytet mellan grannkommunerna har alltid varit viktigt och inom en nära framtid kommer de att bli ännu viktigare då kommunerna delar arbets- och bostadsmarknad, säger Marie Lundqvist, tillförordnad kommundirektör i Håbo kommun.

Är du nöjd med informationen på sidan?