Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Uppstart Upplands-Bro – rivstart för näringslivsarbetet

Under måndagen var det premiärmöte för ett trygghetsnätverk, för verksamhetsområdet Brunna – en av flera nystartade arenor inom näringslivsarbetet i Upplands-Bro kommun.

Trygghetsnätverket kring mötesbordet

-I Upplands-Bro kraftsamlar vi för att skapa bättre förutsättningar för vårt näringsliv. Näringslivsklimatet har självklart påverkats av den pågående pandemin, säger näringslivschef Katarina Barter. Just därför känns det bra att vi nu är igång och kan börja arbeta kraftfullt tillsammans. Trygghetsfrågan är något vi tar på stort allvar och nu gäller det att hitta lösningar tillsammans så att vårt näringslivsklimat kan bli bättre.

Flertalet företrädare för företag, organisationer och kommunen samlades i kommunhuset för att prata trygghetsfrågor. Mötet är en del av Uppstart Upplands-Bro – en ny satsning för näringslivsklimatet som inletts i kommunen. Hållbarhetsnätverket är ytterligare en arena som är under uppstart.

Utöver flera nya mötesplatser är ett av målen att näringslivsavdelningen, i samarbete med kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M), fram till årsskiftet ska ha genomfört över 100 företagsbesök.

-Vårt näringsliv lägger grunden för ett starkt och hållbart samhälle. Vi behöver kraftsamla och vidta åtgärder för ett ännu bättre näringslivsklimat. Vi behöver också fortsätta lyssna in våra företagares behov och hitta nya lösningar tillsammans. Det är oerhört givande att komma ut och på plats få diskutera de näringslivsfrågor som ligger våra företagare mest varmt om hjärtat. Det är med en nära kontakt och god dialog som vi kan utveckla företagsklimatet, säger Fredrik Kjos (M) kommunstyrelsens ordförande.

Ytterligare ett mål är att samtliga närmare 2 500 företag i kommunen kommer att få ett samtal från näringslivsavdelningen under hösten, för att lyssna in företagens behov samt informera om de mötesplatser och arbetet som görs.

Är du nöjd med informationen på sidan?