Uppdaterad 14 september 2022
Skriv ut

Två miljoner till kommunen för att utveckla metoder för social hållbarhet

Den statliga myndigheten Delegationen mot segregation, DELMOS, har beviljat projektet Omdaning Bro två miljoner kronor. Pengarna ska användas under ett år till att utveckla praktiska metoder för social hållbarhet i stadsplanering och minska segregation.

Bro

Omdaning Bro är en tioårig satsning som har startat våren 2021.

Omdaning Bro är en tioårig satsning som har startat våren 2021. Projektet handlar om att ta ett helhetsgrepp om samhällsutvecklingen i Bro där social hållbarhet är ramen för hela arbetet. Inom projektet kommer kommunen att utveckla bostäder, arbetsliv, näringsliv, skola till ett tryggt, lugnt och mer integrerat Bro.

Nu har DELMOS beviljat Upplands-Bro kommun två miljoner kronor för att stötta arbetet med metodutveckling under det första året.

– Vårt fokus är att utveckla nya arbetsformer. Vi bakar in sociala aspekter i den fysiska planeringen redan i utvecklingsskedet. Delaktighet är därför en nyckelfaktor, att invånare och verksamma är med redan tidigt i processen, säger Mia Acaldo, projektledare för Omdaning Bro.

Arbetet har redan startat och över 40 kommunanställda med vitt skilda kompetenser är engagerade i att lägga planen för arbetet framåt.

– Att ha med kompetens inom trygghet och delaktighet tidigt i arbetet med planprogrammet som ska tas fram, kommer att ha betydelse, säger Mia Acaldo.

Kommundirektör Ida Texell, som varit ledamot i regeringens delegation för Agenda 2030, FN:s globala hållbarhetsmål, ser det beviljade stödet som ett kvitto på att kommunen är på rätt väg.

– Hållbarhet genomsyrar allt arbete i vår kommun och det är människorna som bor och verkar här som är vårt fokus. Innovation är avgörande för att komma framåt. Nu bryter vi ny mark som bygger på samverkan inom organisationen, och vi kommer att göra det tillsammans med de boende i området, säger Ida Texell.

Är du nöjd med informationen på sidan?