Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Kraftfullt arbete för ökad trygghet ger resultat – vi fortsätter uthålligt

Sveriges kommuner och regioner, SKR, sammanställer varje år trygghetsfaktorer i landets kommuner. Årets siffror visar en förbättring på flera punkter i Upplands-Bro. Samtidigt är det tydligt att vi fortfarande har utmaningar. Arbetet fortsätter långsiktigt och uthålligt.

Läget i kommunen har förbättrats inom flera viktiga områden. Antalet utvecklade bränder samt anmälda stöld- och tillgreppsbrott har minskat. Vi har färre personskador och färre anmälda våldsbrott än tidigare år.

Totalt klättrar Upplands-Bro 70 placeringar i rankingen, från plats 173 till 103 av landets 190 kommuner. Tryggheten har alltså ökat något.

Samtidigt framgår att den upplevda otryggheten fortfarande är hög.

När det gäller hur trygg och säker man känner sig utomhus på kvällar och nätter har betyget sjunkit från 4,5 till 4,4 på en tiogradig skala.

På två frågor om upplevd trygghet har resultatet däremot förbättrats.

Hur trygg och säker man känner sig gällande hot, rån, misshandel: från 4,3 till 4,5.

Hur trygg och säker man känner sig gällande inbrott i hemmet: från 4,7 till 5,1.

Resultatet visar alltså en förbättring på två av dessa tre trygghetsfrågor, men det motsvarar trots det högst otrygghet i länet.

– Vi har de senaste åren gjort en stor satsning på trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. Det är glädjande att se att det ger resultat. Men vi har en lång väg kvar och vi fortsätter att jobba intensivt med detta. Trygghetsfrågan är prioriterad, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande.

– Vi fortsätter att arbeta kraftfullt, långsiktigt och uthålligt med att skapa lösningar för att minska brottslighet och öka trygghet. En avgörande nyckel för att nå framgång är samverkan, där vi är glada och stolta över hur kommunens samarbete med Polismyndigheten har utvecklats, säger Ida Texell, kommundirektör.

De bygger på Statistiska centralbyråns årliga medborgarundersökning. Ett slumpmässigt urval invånare i varje kommun får svara på en enkät. I mellanstora kommuner, där Upplands-Bro ingår, tillfrågas 1200 personer.

Är du nöjd med informationen på sidan?