Uppdaterad 15 mars 2024
Skriv ut

Årskurs 9-elever får prova på avancerad matematik

Teknikprogrammet på UBG har startat ett samarbete med Ekhammarskolans matematik- och NO-lärare där elever i årskurs nio bjuds in till gymnasieskolan för att få testa på avancerad matematik.

– Planen är att tillsammans med deras matematiklärare förbereda eleverna inför kommande nationella prov. Samtidigt får eleverna en inblick i matematik på gymnasienivå, berättar Masoud Tolouifar, matematiklärare på Upplands-Brogymnasiet.

Många av framtidens jobb handlar om teknik och avancerad produktutveckling. Matematikundervisningen på Teknikprogrammet syftar till att förbereda eleverna för högre studier och för dessa framtidsyrken. Hittills har det hunnit bli två lektioner. Den första handlade om att förenkla uttryck och lösa ekvationer och den senaste lektionen handlade om mönster och linjära funktioner.
Ekhammarelevernas kommentarer efter den första lektionen på UBG var att läraren Masoud förklarade bra och att upplägget höll en bra nivå. Något som självklart gläder.

– Det känns väldigt bra och motiverande och vi ser fram mot fortsatt samarbete, säger Masoud Tolouifar.

Är du nöjd med informationen på sidan?