Uppdaterad 17 april 2024
Skriv ut

Rapport från kommunstyrelsemötet 10 april

I filmen sammanfattar kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) de viktigaste besluten på det senaste kommunstyrelsemötet.

Här är besluten som kommenteras i filmen

Ändring av taxor

Kommunstyrelsen har beslutat om olika avgifter. Bland annat höjs felparkeringsavgiften.

Ombud till Stockholmsregionens försäkrings AB

Kommunstyrelsen har valt ett ombud och en ersättare till Stockholmsregionens försäkrings AB:s årsstämma.

Dragning av kraftledning

Kommunen har tidigare yttrat sig om dragningen av en kraftledning mellan Kockbacka trafikplats och Brunna logistikpark.

Beslut om groventreprenad i Norrboda

Kommunstyrelsen har fattat beslut om groventreprenad i Norrbodaområdet, det vill säga det arbete som rör eldragning, vatten- och avloppsledningar samt gator och vägar.

Fortsatt arbete med kommunstyrelsens budget

Arbetet med kommunstyrelsens budget fortsätter och beslut fattas på kommunfullmäktige 12 juni.

Är du nöjd med informationen på sidan?