Uppdaterad 08 maj 2023
Skriv ut

21 MAR 2023

Satsning i civilt försvar får uppmärksamhet

Sedan en tid tillbaka deltar samtliga medarbetare i Upplands-Bros nya utbildningspaket inom civilt försvar. Redan från start uppmärksammades kommunens satsning från flera håll– nu senast av tidningen Aktuell Säkerhet.

Arbetet med att ta fram utbildning inom civilt försvar påbörjades för en tid sedan men det försämrade säkerhetspolitiska läget i omvärlden fick kommundirektör Ida Texell att snabbt fatta beslut om att höja förmågan i kommunen och samlat kunna bidra till totalförsvaret.

— Kommunernas uppdrag inom det civila försvaret är förmåga att värna om civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och upprätthålla en nödvändig försörjning. Vi behöver göra vårt och bidra inom totalförsvaret, säger kommundirektör Ida Texell till Aktuell Säkerhet.

Kommunens utbildningspaket består av två delar. Den ena handlar om totalförsvaret och är producerad av Försvarsmakten. Den andra handlar om det civila försvaret och är producerad av Upplands-Bro kommun. Arbetet fortsätter sedan inom kommunens olika verksamheter under arbetsplatsträffar (APT).

Mia Wallner, enhetschef för säkerhet- och beredskapsenheten i kommunen understryker vikten av satsningen för Aktuell Säkerhet.

— Sveriges förmåga att hantera höjd beredskap behöver stärkas. En viktig del i arbetet är att stärka det civila försvaret, som Upplands Bro kommun och dess medarbetare är en del av, säger Mia Wallner.

Läs artikeln Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. från tidningen Aktuell Säkerhet.

Är du nöjd med informationen på sidan?