Uppdaterad 16 mars 2023
Skriv ut

Nytt sätt för dig att lyssna, diskutera och påverka

Nästa vecka börjar en ny form av medborgardialog som kallas Upplands-Brodialogen. Det är en uppdaterad form av det som tidigare kallades ”tidig kväll med Kjos".

Det nya konceptet, Upplands-Brodialogen, är en serie möten för alla invånare i Upplands-Bro. Här träffar du kommunstyrelsens ordförande samt tjänstepersoner från kommunen. Varje dialogtillfälle har ett tema som är knutet till ett pågående utvecklingsarbete. Varje dialog är en timme långt där vi bjuder in allmänhet att ställa frågor, diskutera och tycka till.

Första dialogen är på måndag 20 mars klockan 14 på Café Fjärilen i Bro på ämnet ”Värdigt åldrande”.

Kommande teman har rubrikerna:

  • Småskaligt och attraktivt samhällsbyggande- Bro
  • Småskaligt och attraktivt samhällsbyggande- Kungsängen
  • Tyck till om framtidens Brunna

Läs mer om Upplands-brodialogen Länk till annan webbplats.

Är du nöjd med informationen på sidan?