Uppdaterad 24 november 2022
Skriv ut

Studie-och yrkesvägledning på UBG

På Upplands-Brogymnasiet, UBG, finns våra professionella studie- och yrkesvägledare, SYV, för att ge dig råd om studier, val och framtidsmöjligheter. De erbjuder dig individuell coachning och jobbar även med hela grupper för att skräddarsy vägledning riktad mot respektive program.

Vägledningssamtal 

I vägledningssamtalet kan du få hjälp av studievägledaren för att

  • få veta mer om olika studiealternativ utifrån din personlighet, intressen och förutsättningar
  • lära dig mer om hur arbetsmarknaden ser ut inom olika områden/branscher.
  • göra genomtänkta val och fatta beslut som hjälper dig mot vidare studier eller arbete.

Framtidssamtal om utbildningar och arbete

Studievägledarens arbete ser olika ut utifrån i vilken årskurs du går, men i regel får du i årskurs 1 introduktion och vägledning kring studieplaner, inriktningsval, programfördjupningar och individuellt val.

I årskurs 2 och 3 får du information om utbildningar och arbete efter gymnasiet och även ett individuellt framtidssamtal. Du får besöka en utbildningsmässa, samt träffa utbildningsanordnare och representanter från olika yrkesbranscher.

Hoppa av eller inte börja gymnasiet

Det är inte obligatoriskt att gå i gymnasiet, men du har i regel lättare att få ett jobb som passar dig efter en avslutad gymnasieutbildning. Om du hoppar av gymnasiet kan du få hjälp med att börja studera igen, eller att komma igång att söka jobb eller praktikplats. Du som bor i kommunen och är mellan 16 och 19 år, omfattas också av kommunens aktivitetsansvar, KAA. Det betyder att kommunen kan hjälpa dig med individuella coachsamtal, praktikplats, jobbsökaraktiviteter eller individuellt anpassade studier.

Om du hoppar av gymnasiet för att börja jobba kan ett första steg vara att du skriver in dig på Arbetsförmedlingen.

Studievägledaren ger dig råd

Prata gärna med studievägledaren på din skola om du känner att du inte orkar läsa vidare på gymnasiet direkt efter nian. Eller prata med en studie- och yrkesvägledare på UBG om du redan börjat plugga hos oss, men funderar på att hoppa av.

Studie- och yrkesvägledare Jessica Hänel
Program: IM, BF
Studie-och yrkesvägledare Lena Stenström
Program: BA, EK, NA, TE
Tor Svensson
Program: FS, FT, SA

Är du nöjd med informationen på sidan?