Uppdaterad 14 februari 2024
Skriv ut

Elevhälsan på gymnasiet

På Upplands-Brogymnasiet, UBG, är vi måna om dig som elev och din arbetsmiljö. Därför erbjuder vi ett välutbildat elevhälsoteam som finns på plats alla dagar i veckan. Elevhälsan är kostnadsfri och all personal har tystnadsplikt.

Skolsköterskor

De medicinska insatserna inom elevhälsan görs av våra skolsköterskor Hamide Sattari och Pia Sjöborg, Du kan träffa dem antingen genom att boka in en tid eller göra ett drop-in besök. 

Skolsköterska Hamide Sattari
Program: BA, EK, IM, NA, TE
Skolsköterska Pia Sjöborg
Program: BF, FT, HA/FS, SA

Skolkurator

UBG har två skolkuratorer. Tillsammans med elever och övrig personal driver de skolans viktiga arbete kring trygghet, likabehandling och värdegrund.

Boka gärna in ett möte om du har något du vill prata om i lugn och ro. Skolkuratorerna finns på plats i skolan alla dagar i veckan.

Skolkurator Kajsa-Lena Sundell
Program: BA, EK, IM, NA, TE
Skolkurator Stina-Britta Hellberg
Program: BA, EK, FT, HA/FS, NA, TE

Särskilt stöd av speciallärare

På UBG är vi måna om att våra elever ska lyckas. Därför erbjuder vi stöd på olika sätt. För att alla elever ska få rätt till en likvärdig utbildning görs individuella anpassningar i klassrummen och i flera ämnen ges stödtimmar utanför ordinarie lektionstid. Dessutom finns två speciallärare på vårt eget Elevcentrum som stöttar elever i behov av särskilt stöd. Här ges, förutom hjälp i olika ämnen, tips på studieteknik och möjlighet att få digitala hjälpmedel.

Behöver du extra stöd i dina studier? Kontakta en av våra speciallärare.

Speciallärare Sune Andersson
Program: IM
Speciallärare Anna Lennström
Elevcentrum

Är du nöjd med informationen på sidan?