Uppdaterad 07 maj 2024
Skriv ut

Nu ökar vi tryggheten ytterligare i kommunen

Genom de många dialoger vi har och har haft med medborgare i kommunen, framkommer att brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder är en prioriterad fråga för medborgarna liksom för kommunen. Alla invånare i Upplands-Bro ska uppleva att det är tryggt att bo, leva och verka i kommunen.

Foto på publik som står bakom ett staket med en ordningsvakt framför

Upplands-Bro är inte särskilt hårt utsatt för brott och speciellt inte av tyngre karaktär. Utöver de våldsbrott kopplat till gängkriminalitet som förekommit i kommunen, handlar det mest om ringa skadegörelse. Men synlig närvaro av såväl polis som ordningsvakter har en förebyggande inverkan.

Därför har kommunen nu tagit initiativet till att införa ordningsvakter som komplement till polisen för att främja tryggheten och upprätthålla allmän ordning. Ansökan om tillstånd för ordningsvakter har lämnats in för centrumområdena i Bro och Kungsängen samt för verksamhetsspecifika områden såsom bad-/idrottsplatser samt fritids-/skolgårdar och hittills har tillstånd beviljats för Kungsängen samt bad- och idrottsplatser.

–Detta är en av flera förebyggande åtgärder som kommunen vidtagit för att öka tryggheten. Processen fortsätter med upphandling och målet är att tillsätta dem så snart som möjligt, säger Mia Wallner, enhetschef för Trygghet och Säkerhet i Upplands-Bro kommun.

Den 1 januari 2024 började en ny lag och förordning om ordningsvakter att gälla. Ordningsvakter har fått ett utökat uppdrag och vissa nya befogenheter som gör det möjligt att använda ordningsvakter på fler platser och till fler syften.

Är du nöjd med informationen på sidan?