Uppdaterad 29 april 2024
Skriv ut

Fler ungdomar erbjuds sommarjobb

Gymnasie- och arbetslivsnämndens ordförande har tagit ett ordförandebeslut om att utöka ferieverksamheten så att fler ungdomar får chansen att arbeta i sommar.

Hans Åberg (L), ordförande i gymnasie- och arbetslivsnämnden har tagit ett ordförandebeslut om att ge mer pengar till ferieverksamheten så att en tredje period kan läggas till. Den nya perioden kommer att vara två veckor under juni månad.

– Feriearbete för våra skolungdomar är en viktig väg in på den reguljära arbetsmarknaden. Det ger arbetslivserfarenhet och en viktig bock i ungdomarnas CV för kommande arbetsliv, säger Hans Åberg (L), ordförande i gymnasie- och arbetslivsnämnden.

Tillskottet betyder att kommunen kan erbjuda arbete till omkring 100 fler ungdomar än budgeterat. Arbetsplatserna som erbjuds är dels kommunala, men också privata genom det lokala näringslivet.

– Det är oerhört glädjande att få utökade medel för ferieverksamheten då det ger oss en möjlighet att erbjuda fler ungdomar ett värdefullt arbete under sommaren. Sommarjobb är en väldigt viktig förebyggande insats som gör stor skillnad för våra ungdomar i Upplands-Bro och för deras framtid på arbetsmarknaden, säger Janna Gerani, enhetschef för enheten vägledning och arbete (EVA).

I mitten av maj förväntas tjänsterna vara tillsatta och omkring 400 ungdomar bosatta i Upplands-Bro kommer att ha en arbetsplats att gå till i sommar.

Är du nöjd med informationen på sidan?