Uppdaterad 02 februari 2024
Skriv ut

Förstudie för en snabbare klimatomställning i Upplands-Bro

Upplands-Bro kommun har tilldelats stöd för ett förstudieprojekt som syftar till att förstärka och accelerera klimatomställningen i städer. Förstudieprojektet öppnar upp för breda samarbeten i arbetet för att nå hållbara och klimatneutrala städer redan år 2030.

Från vänster: Mira Gartz, miljöstrateg, Beatrice Porshage, tillförordnad näringslivschef, Joel Dosi Roosvall, näringslivsutvecklare.

Innovationsprogrammet Viable Cities, som delfinansieras av Energimyndigheten, har tilldelat medel för en förstudie om klimatinvesteringar till Upplands-Bro kommun. Förstudier som finansieras inom detta projekt siktar på att öka takten inom klimatomställningsarbetet för att stärka samhällets gemensamma förmåga till omställning.

– Förstudien kommer att bidra till en bättre förståelse för kommunens roll i den gröna omställningen. Projektet kommer utforska flera områden som berör hur vi kan samverka och stötta näringslivet i deras energiomställning säger Beatrice Porshage, tillförordnad näringslivschef på Upplands-Bro kommun.

Upplands-Bro kommun har som kommunmål att minska sitt klimatavtryck. I det arbetet ska bland annat näringslivet få stöd i sin energiomställning. Förstudien leds av externa konsulter och består av projektledare Andrea Utas och miljöekonom Sara Snöbohm.


Är du nöjd med informationen på sidan?