Uppdaterad 03 oktober 2023
Skriv ut

Karateklubben får utmärkelsen Årets Upplands-Broförening

Karateklubben Tatakai Kyokushin Bro har fått utmärkelsen Årets Upplands-Broförening. Det blev klart på kultur- och fritidsnämndens möte 3 oktober. Priset, som instiftades 2021, delas ut till den förening som gör en värdefull insats för föreningslivet i kommunen.

En grupp personer med prischeck framför sig

Karateklubben Tatakai Kyokushin Bro, med grundarna My Pasanen och Nina Engqvist längst fram på bilden, fick ta emot en prissumma på 15 000 kr av kultur- och fritidsnämndens presidium, bestående av, från vänster, Mattias Peterson Ersoy (C), ordförande, Naser Vukovic (S), andre vice ordförande och Mats Högberg (M), förste vice ordförande.

– Vi är otroligt stolta, lyckliga och hedrade. Det känns fantastiskt, säger Nina Engqvist, ordförande i Tatakai Kyokushin Bro.

Så sent som förra året fick karateklubben motta en annan fin utmärkelse: Årets jämställdhetsbonus. Mycket av det arbete som lade grunden för det priset finns också med som motivering för utmärkelsen Årets Upplands-Broförening.

Inkludering grund till priset

Kultur- och fritidsnämnden skriver bland annat i sin motivering att:

"Föreningen arbetar aktivt och målinriktat med jämställdhet och inkludering på
olika sätt. Målsättningen är att alla ska få vara med oavsett ålder, kön och
personliga förutsättningar. Viktigt för föreningen är att alla deltagare ska känna
sig välkomna, trygga, finna glädje och utvecklas inom ramen för föreningens
verksamhet."

Föreningen startades av Nina Engqvist och My Pasanen 2018. På bara fem år har klubben lyckats bygga upp en omfattande verksamhet. I dag är Tatakai den näst största Kyokushin-klubben i Stockholms län, och aktiverar omkring 140 barn i åldern 3 - 18 år samt 28 instruktörer i veckan.

Lyfter fram barnperspektivet

– Tatakai gör ett fantastiskt arbete, även ur ett socialt perspektiv. Både genom sin värdegrund, men också för att de har en fond som hjälper till att betala träningsavgiften till medlemmar som annars skulle ha svårt att delta, säger Mattias Peterson Ersoy (C), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

– Jag vill lyfta fram föreningens barnperspektiv. Aktiverade och engagerade barn har lättare att välja en sund livsstil och fysisk aktivitet, vilket befrämjar inlärning i skolan och bidrar som en viktig skyddsfaktor. Här gör Tatakai en stor insats, säger Hannah Rydstedt Nencioni, kultur- och fritidschef.

Kultur- och fritidsnämndens motivering

Bildades 2018

Kultur- och fritidskontoret föreslår att kultur- och fritidsnämnden tilldelar Tatakai Kyokushin Bro priset Årets Upplands-Broförening 2023 och motta prissumman på 15 000 kr. Föreningen Tatakai Kyokushin Bro bildades 2018 och är en relativt ny förening som växer i stadig takt och är en viktig del av civilsamhället. framför allt i Bro. Föreningen arbetar aktivt och målinriktat med jämställdhet och inkludering på olika sätt. Målsättningen är att alla ska få vara med oavsett ålder, kön och personliga förutsättningar. Viktigt för föreningen är att alla deltagare ska känna sig välkomna, trygga, finna glädje och utvecklas inom ramen för föreningens verksamhet.

Gratis träning

För att locka nya medlemmar till sin verksamhet har föreningen bland annat erbjudit gratis träning för alla i Stjärnparken i Bro under sommarlovet och medverkat i olika evenemang som arrangerats i kommunen, till exempel Julerian och Brodagen samt lovprogrammen som vänder sig till lovlediga skolbarn. För att få fler tjejer att börja träna har de arrangerat särskilda tjejpass vilket visat sig varit en uppskattad satsning. Tatakai Kyokushin Bro har även som mål är att hålla ner samtliga utgifter för sina medlemmar. Därför har föreningen under våren erbjudit medlemmar att träna 2 till priset av 1. Föreningen är mån om att kunna nå ut till så många som möjligt med sin verksamhet och i dessa tuffa ekonomiska tider är detta ett fint exempel. Föreningen ser också hur deras träning leder till vänskap och gemenskap över generationsgränserna.

Barnperspektiv

Genom att bidra till ett rikt föreningsliv främjas barns skyddsfaktorer. Aktiverade och engagerade barn har lättare att välja en sund livsstil och fysisk aktivitet främjar inlärning i skolan. Föreningslivet skapar även en känsla av sammanhang vilket är en mycket viktig skyddsfaktor i barns vuxenblivande. En jämställd föreningsverksamhet där alla barn och unga har möjlighet att växa och utvecklas i sitt intresse är i ett större perspektiv bra för både samhället och folkhälsan. Det skapar ansvarstagande respektfulla vuxna och ger barn och ungdomar bättre och mer jämlika förutsättningar i livet.

Är du nöjd med informationen på sidan?