Uppdaterad 17 mars 2023
Skriv ut

17 mar 2023

Kommundirektör Ida Texell talade om civilt försvar på Kommundirektörföreningens Vårkonferens

Vilket ansvar har kommunen vid kris och krig? Idag talade kommundirektör Ida Texell om kommuners ansvar i det civila försvaret på konferens inför stora delar av landets kommundirektörer.

Stefan Unnevall, Ida Texell och Göran Melin

 —Landets kommuner har ett viktigt uppdrag och ansvar inom ramen för vårt totalförsvar. Vi upprätthåller de mest kritiska samhällsfunktionerna till exempel vattenförsörjning, äldreomsorg och skola, säger kommundirektör Ida Texell.

Under temat kommunernas roll i samhällsutvecklingen talade kommundirektör Ida Texell tillsammans med Stefan Unnevall, enhetschef krisberedskap och civilt försvar på Uppsala Kommun, och Göran Melin, biträdande räddningschef på Jönköpings Kommun om just civilt försvar och om kommunens olika samarbeten däribland med Försvarsmakten.

Kommundirektör Ida Texell inledde med att tala om vikten av ledarskap för kommuner som arbetar med att stärka sin beredskap. Ida Texell berättade om hur den svenska förvaltningsmodellen är uppbyggd och hur styrning och ledning kan omsättas i praktiken. Därefter lyftes goda exempel från Upplands-Bro, Jönköping och Uppsala.

 — Omvärldsläget kräver att vi alla hjälps åt och att vi stärker vår gemensamma förmåga. Genom att dela med oss av våra erfarenheter och mötas på forum som exempelvis idag kan vi öka synligheten för kommuners roll och plats inom ramen för totalförsvaret. Förhoppningsvis har vi lyckats inspirera andra kommuner idag, säger kommundirektör Ida Texell.

Är du nöjd med informationen på sidan?