Uppdaterad 16 december 2022
Skriv ut

Här är årets kultur- och miljöstipendiater

Hållbarhet, musikbegåvning, teaterverksamhet och kulturarv premierades när 2022 års kultur- och miljöstipendium delades ut i samband med kommunfullmäktiges sammanträde på onsdagen, 14 december.

En grupp personer som håller i blommor efter att ha fått stipendier

Årets kultur- och mjiljöstipendiater. Bakre raden från vänster: Hans-Ragnar Magnusson, Annette Boussard, Ronny Johnson, Benny Björkman, samtliga från Kulturbojen. Främre raden från vänster: Lena Runesdotter, Uppvinnarna, Yvonne Boström, UMTS, och Nora Sylvander (Charlie Normans musikstipendium).

– Det som förenar årets stipendiater är att de alla är eldsjälar som brinner för sina områden. Vi hoppas och tror att de kan inspirera andra att vilja bidra till kommunens kulturliv och utveckling, säger Stanislaw Lewalski (M), ordförande i stipendiekommittén.

Här är årets stipendiater:

10 000 kr till Kulturbojen
Föreningen Kulturbojen arbetar med stort engagemang för att bevara och öppna upp Sandhagenstugan i Bro för nuvarande och kommande generationer. Kulturbojen har i arbetat i många år med att renovera stugan, som är ursprungligen är från 1600-talet, till ett skick som resulterat bland annat i kaféverksamhet, guidade turer, utställningar och loppis.

8 000 kr till Uppvinnarna
Företaget Uppvinnarna, som grundades och drivs av Lena Runesdotter, uppmärksammas för sin kreativa folkbildning och insats för en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbarare framtid. Affären på Tibble torg, liksom webbutiken, arbetar med återvinning och inspiration. Det är en klimatsmart livsstilsbutik som tar tillvara på material och resurser som annars hade slängts.

8 000 kr till Yvonne Boström, UMTS (Upplands-Bro musik och teatersällskap)
Yvonne Boström premieras för att, genom sin mångåriga drivkraft och ett aldrig sinande engagemang, bidra till att berika kommunens kulturliv.

10 000 kr till Nora Sylvander
Nora Sylvander tilldelas Charlie Normans stipendium för sin bredd, sina musikaliska och sceniska visioner och förmåga att beröra med sin sång. Nora går tredje året på barn- och fritidsprogrammet med musikprofil på Upplands-Brogymnasiet. Hon skriver också egen musik som framförs i duon Pyra.

Sandénstipendiet delades inte ut i år då ingen nominering till priset kommit in.

Hör Nora Sylvander, på ett framträdande under prisutdelningen, tolka Billie Eilish "No Time To Die" från senaste Bondfilmen med samma namn. Här tillsammans med Henrik Falsin på gitarr och Catharina Stensved på klaviatur, båda från kulturskolan.

Kultur- och miljöstipendiet

Kultur- och miljöstipendiet delas ut årligen och består av tre delar: kultur- och miljöstipendiet, Sandénstipendiet och Charlie Normans musikstipendium. Stipendierna kan delas ut till en eller flera personer eller sammanslutningar verksamma inom kommunen. Det går både att söka själv och föreslå andra. Stipendiaterna utses av kultur- och miljöstipendiatkommittén som består av ordförande Stanislaw Lewalski (M), Börje Wredén (L), Agneta Holmenmark (S) och Christer Norberg (S).

Är du nöjd med informationen på sidan?