Uppdaterad 14 december 2022
Skriv ut

Ekonomiskt stöd till personer som öppnar sitt hem för ukrainska flyktingar

– Många privatpersoner har och fortsätter öppna sina hem för flyktingar från Ukraina. Vi vill stödja dessa, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsen ordförande.

Foto på Fredrik Kjos och ett hjärta med de ukrainska flaggans färger

Från och med januari kan personer bosatta i Upplands-Bro kommun, som upplåter del av sitt hem till flyktingar som omfattas av EU:s massflyktingdirektiv, ansöka om ekonomiskt stöd. EU:s massflyktingsdirektiv omfattar nu personer som flyr kriget i Ukraina.

Stödet kom till efter ett ledamotsinitiativ som väcktes av kommunstyrelsens ordförande, för alliansens räkning, i oktober 2022 som nu kommunfullmäktige beslutat om. Ledamotsinitiativet väcktes mot bakgrund av att situationen i Ukraina har väckt ett stort engagemang hos privatpersoner som vill hjälpa till.

14 december beslutade kommunfullmäktige att anta modellen som arbetats fram som gör det möjligt att ansöka om ekonomiskt stöd. Ersättningen kommer att betalas ut utan behovsprövning i likhet med barnbidrag så länge villkoren uppfylls. Kommunen kan komma att genomföra stickprovskontroller i form av platsbesök för att kontrollera att villkoren för ersättningen är uppfyllda.

Ersättningen är 1000 kronor per månad och person som erbjudits bostad med ett maxtak på 4000 kronor i månaden. Sökande får inte ta emot någon annan form av ersättning för de personer som ansökan omfattar.

Är du nöjd med informationen på sidan?