Uppdaterad 16 november 2022
Skriv ut

Huvudgata i Bro Mälarstad invigd

Tisdagen 15 november invigdes Sparres väg i Bro Mälarstad av tekniska nämndens ordförande Marcus Sköld (M). Vägen sträcker sig från Rösaringvägen och ner till Mälaren vid Fiskartorp. Den öppnar för trafik den 2 december.

Tre personer står mitt i en bussgata.

Maja Taaler Larsson, avdelningschef för kommunens tekniska avdelning, Marcus Sköld (M), ordförande i tekniska nämnden, Helena Liljedahl, VD för KF Fastigheter.

Gatunamnet kommer från familjen Sparre som från början av 1800-talet och i drygt 100 år framgångsrikt drev sitt jordbruk i området, med tegelbruk och mejeri.

– Den här delen av Bro Mälarstad är ännu inte färdig men kommer att innebära ett lyft för hela Bro. Sparres väg leder ner till Mälaren där det kommer att bli ett attraktivt bryggområde, sa Marcus Sköld (M) efter att ha klippt det symboliska bandet och förklarat Sparres väg för invigd.

På plats var också representanter för KF Fastigheter, som är ett av företagen som bygger bostäder i området samt ligger bakom bygget av vägen.

– Sparres väg knyter ihop samhället med Mälaren. Snart finns ett färdigt utegym vid den nya Vårlandsparken som ligger längs Sparres väg. I slutet av vägen finns parkeringsplatser och ytterligare en park, Fiskartorpsparken, där besökaren kan lära sig mer om vår fauna, sa Helena Liljedahl, VD för KF Fastigheter.

Inom kort är tanken att SL ska börja trafikera Sparres väg med buss.

Sparres väg öppnar för trafik den 2 december.

Är du nöjd med informationen på sidan?