Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Kriget i Ukraina påverkar företagen i Upplands-Bro

En majoritet av företagen i Upplands-Bro kommun har påverkats av det pågående kriget i Ukraina. Det visar en enkätundersökning som Upplands-Bro kommun genomfört bland kommunens företagare. Var tredje företag uppger att de är direkt påverkade.

– Pandemin hade stor negativ påverkan på många företag i Upplands-Bro. När vi såg ljuset i tunneln kom tyvärr nästa kris. På Upplands-Bro kommun arbetar vi för att stötta företagen att växa och frodas trots hoten från omvärlden, säger Katarina Barter, näringslivschef på Upplands-Bro kommun.

Inte lång tid efter att Ryssland hade invaderat Ukraina fick Upplands-Bro kommun signaler från lokala företagare om att de påverkades av kriget. Under mars-april genomförde kommunen en enkätundersökning bland företagen i kommunen.

En tredjedel av företagen svarade att de är direkt påverkade och en tredjedel att de är indirekt påverkade. En av tio företagare uppger att de påverkas av sanktionerna som är införda mot Ryssland. Vanligaste påverkan enligt enkätundersökningen är höjda bränslepriser, följt av ökade energipriser.

– Det är fler prisökningar än bränsle och energi som drabbar. En företagare påpekar att byggmaterial är svårare att få tag på. Exempelvis är Ryssland stor exportör av armering. Vi har även företag som slutat sälja till Ryssland, säger Katarina Barter.

Jordbrukssektorn är en av de drabbade sektorerna. Upplands-Bro kommun består av 24 procent åkermark och har flera aktiva jordbruksföretag.

– Jordbruk är generellt ganska hårt påverkade med skenande bränsle- och gödselpriser. Höjningar på flera hundra procent slår hårt mot en bransch som redan innan har det tufft med lönsamheten. Just vårt företag klarar sig dock bättre då vårt storstadsnära läge ger oss andra affärsmöjligheter än vad som är möjligt på många andra ställen i landet, säger Claes af Ugglas som driver Frölunda Gård.

Upplands-Bro kommun arbetar med förbättrad service gentemot företagen. Kommunen anordnar även fler mötesplatser för företagare. Under våren startades Tillväxtakademin i syfte att ge det lokala näringslivet efterfrågade kunskaper inom olika områden. Närmast inom Tillväxtakademin är en upphandlingsskola som genomförs den 27 april.

Den 18 maj anordnar Upplands-Bro kommun en näringslivsdag där företag kostnadsfritt kan delta och ställa ut för att nätverk och möta nya potentiella kunder. På näringslivsdagen välkomnas även ukrainska flyktingar som söker jobb.

– I vår enkätundersökning framgick även att flera företag vill ge stöd i pågående kris. Vi kommer därför att bjuda in ukrainska flyktningar som söker jobb för att skapa möten med möjliga arbetsgivare på Näringslivsdagen den 18 maj, säger Katarina Barter.

Om undersökningen

Undersökningen påbörjades 18 mars och avslutades 22 april.

Undersökningen skickades till 440 företag. Svarsfrekvensen var 10,68 procent.

Resultat av undersökningen:

Påverkas ditt företag av Rysslands invasion av Ukraina?

Väldigt påverkat- 9%

Ganska påverkat- 24%

Inte alls påverkat- 35%

Lite påverkat indirekt- 32%

Påverkas ditt företag av följande prishöjningar som uppstått med anledning av Rysslands invasion av Ukraina?

Bränslepriser- 76%

Energipriser- 69%

Livsmedelspriser- 22%

Övriga priser- 41%

Påverkas ditt företag av sanktionerna som är införda mot Ryssland?

Ganska påverkat- 12%

Inte alls påverkat- 67%

Lite påverkat indirekt- 21%

Är du nöjd med informationen på sidan?