Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Regionpolischef Mats Löfving gästade kommunstyrelsens möte

När kommunstyrelsen i Upplands-Bro kommun hade möte på onsdagen deltog regionpolischefen i Stockholm och på Gotland, Mats Löfving. Besöket i Upplands-Bro kommun var digitalt. En av frågorna som diskuterades var långsiktigt trygghetsarbete och vikten av ett gemensamt ansvar för dessa på lokal nivå, mellan kommun och polis.

Bild av polischef

Gemensamma lägesbilder, gemensamt ansvar för ett långsiktigt trygghetsarbete och en tät dialog med invånarna. Så vill polisregion Stockholm se det fortsatta arbetet med kommunerna i Stockholmsområdet.

– Ett bra möte med bra energi där trygghetsfrågor, förebyggande arbete och brottsbekämpning fick mycket fokus. Polisen och kommunen vill åt samma håll när det gäller att förbättra tryggheten och utveckla samarbetet oss emellan. Vi fokuserar på gemensamma problem och hur vi tillsammans kan lösa dessa, säger lokalpolisområdeschef Torgny Söderberg, som deltog i mötet med kommunstyrelsen.

– Vi fortsätter självklart det goda samarbetet med polisen, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande. Trygghetsfrågan är fortsatt högst prioriterad i Upplands-Bro kommun. Vi fortsätter också att utveckla vår förmåga att kommunicera med invånarna om allt det som kommunen gör. Det är viktigt att invånarna blir delaktiga i det omfattande arbete som görs och upplever effekt och skillnad av de åtgärder som vi vidtar.

Är du nöjd med informationen på sidan?