Vi är Upplands-Bro

Upplands-Bros varumärke är summan av hur vi uppfattar oss själva och hur vi uppfattas av andra.


Den bilden skapar vi som är en del av Upplands-Bro kommuns alla verksamheter tillsammans med alla de företag, föreningar och organisationer som också bygger kommunens varumärke varje dag.


Varumärket äger vi alla tillsammans, ansvaret är gemensamt och möjligheterna är oändliga.

Ett gemensamt varumärke bidrar till en tydligare bild av vad Upplands-Bro är. Och det vi förmedlar i vår kommunikation ska spegla det vi är och vad vi står för.


Upplands-Bros varumärkesplattform erbjuder bland annat bilder, berättelser, grafisk profil, filmer och fakta om vår kommun. Allt material här är tänkt som inspiration och fritt att använda i ditt varumärkesarbete.


Upplands-Bro bygger vi tillsammans.

Upp