17JUN2022

Störningsinformation

Kommande och pågående drift- och störningsarbeten i kommunen.

Asfaltering i Trädgårdsstaden, Bro

4-8 juli asfalteras vägen vid den nya cirkulationsplatsen i korsningen Assurs väg och Ginnlögs väg.

Asfalteringen görs nattetid klockan 22-05.

Framkomligheten kommer att vara begränsad och trafiken kommer att dirigeras av vägvakter.

Sänk hastigheten och kör försiktigtnär du passerar!

Trädck med skylt om att det är avstängt.

Trädäck längs strandpromenaden vid Lillsjön avstängd - lagas provisoriskt vecka 25

Många saknar att kunna promenera på gångbron längs Lillsjön i Sylta. Den är just nu avstängd på grund av att stolparna under vattenytan skadades under vårvintern då isen smälte och frös igen om vartannat.

En byggkonstruktör har besiktigat gångbron och slår fast att konstruktionen kan lagas provisoriskt för att användas under sommaren. Det behövs dock en mer omfattande reparation för att inte samma sak ska hända igen. Det arbetet kommer att göras till hösten.

Arbetet med den provisoriska lagningen påbörjas under vecka 25 och beräknas ta fyra arbetsdagar.

Därefter ska gångbron kunna öppnas för sköna promenader i sommarvädret.

Markarbeten i korsningen Ginnlögs väg/Assurs väg i Bro

Från och med den 16 juni till i slutet av september 2022 kommer entreprenören JVAB att utföra markarbeten i korsningen Ginnlögs väg/Assurs väg i Bro. Vägen kommer att vara tillgänglig för både biltrafikanter och gång- och cykeltrafikanter men leds runt arbetsområdet.

Läs mer om arbetet med Trädgårdsstaden

Bygge begränsar Lillsjöns tillgänglighet

Bygget av Lillsjö friluftsgård och upprustningen av badplatsen påverkar tillgängligheten. Delar av området måste av säkerhetsskäl stängslas in. Arbetet kommer dock att pausas över badsäsongen och staketet har därför plockats bort vid månadsskiftet maj/juni, förutom det som omgärdar den blivande friluftsgården.

Läs mer om upprustningen av Lillsjöns badplats här.

Den röda linjen i illustrationen markerar staketets maximala utbredning

Den röda linjen i illustrationen markerar staketets maximala utbredning.

Ny infartsparkering vid Bro station från 12 april

Nu påbörjas markförstärkningsarbeten i Trädgårdsstaden i Bro. Den nuvarande infartsparkeringen ligger inom arbetsområdet och kommer därför att flyttas provisoriskt under utbyggnadstiden.

Den nya parkeringsytan ligger ca 300 meter öster om entrén till Bro station.

Den nya infartsparkeringen tas i bruk måndag den 12 april. Bilister hänvisas från och med denna dag till en ny infart som är placerad ca 550 m österut på Ginnlögs väg.

Läs mer här

Kartbild över Bro stationsomrde.

Figur 1: Dagens parkeringsplats vid Bro station. Figur 2: Kommande tillfälliga parkeringsplats. Figur 3: Ungefärlig placering på ny infart till parkeringen.

Kontakt

Har du frågor, kontakta Kontaktcenter

Fråga oss
08-581 690 00

Trafikverket bygger två nya broar

Trafikverket inledde hösten 2021 byggnationen av två nya öppningsbara broar i Upplands-Bro. Den ena vid Almarestäket mot Järfälla och den andra vid Erikssund mot Sigtuna.

Trafik kan passera under byggtiden

Vid båda brobyggena kan trafiken passera under byggtiden. Vissa störningar kan komma att ske, såsom buller, vibrationer och transporter med tunga fordon. Byggtiden är tre år.

Senaste nyheterna

 • 4 JUL 2022
  Den 1 juni fattade kommunstyrelsen beslut om att Upplands-Bro kommun ingår ett intentionsavtal med Svenska fotbollsförbundet och Hemsö som går ut på att genomföra en förstudie om nationellt utvecklings-, tränings- och utbildningscenter...
 • 4 JUL 2022
  Som en del av konstfestivalen Wallstreet Stockholm målas två gångtunnlar i Bro. Etablerade konstnärer handleder sommarjobbande ungdomar från Upplands-Bro kommun som har fått i uppdrag att måla tunnlarna för ökad trivsel och trygg...
 • 4 JUL 2022
  I september är det premiär för Upplands-Bro swimrun – en 15 kilometers utmaning i vacker natur med simsträckor i fyra olika sjöar. Arrangerar gör Upplands-Bro Simsällskap och Tibble Sjöscoutkår. Upplands-Bro kommun stöttar med delfinansiering...
 • 1 JUL 2022
  Vattentemperatur, trängsel, antal lediga P-platser och mer. Badplatsen vid Lillsjön är numera uppkopplad mot kommunens webb så att du i realtid kan se status på flera parametrar. Nu kan du planera ditt besök så att det blir som det...
 • 1 JUL 2022
  Just nu lagas bryggan i Sylta, som är en del av strandpromenaden runt Lillsjön. Platsen är avspärrad av säkerhetsskäl men trots det vistas dagligen personer på bryggan. Vi uppmanar alla att respektera avspärrningarna så att ingen människa...
 • 1 JUL 2022
  Konstfestivalen Wallstreet Stockholm pågår just nu i Bro, Stockholm och Nacka. Konst skapas i det offentliga rummet i centrala Bro av både etablerade konstnärer och kreativa invånare. Som en del av konstfestivalen har 34 ungdomar fått...
 • 30 JUN 2022
  För att skapa en långsiktigt hållbar hantering av dagvatten och för att klara av såväl dagens som framtidens krav och utmaningar, krävs god planering. Den 15 juni 2022 antog kommunfullmäktige en dagvattenplan och dagvattenpolicy, som...
 • 30 JUN 2022
  Nu är det sommarjobbtider i Upplands-Bro kommun. Under sammanlagt nio veckor sysselsätts 440 ungdomar från kommunen. Arbetsuppgifterna varierar och jobben är förlagda inom både kommunorganisationen och hos det lokala näringslivet.
 • 30 JUN 2022
  Genom projektet Omdaning Bro har Upplands-Bro kommun genomfört en inventering av parkbänkar i Bro tätort. Under inventeringen tog kommunen även hjälp av Bro-borna som fick svara på frågan var det saknas parkbänkar. Nu är det klart...
Upp