12MAJ2022

Störningsinformation

Kommande och pågående drift- och störningsarbeten i kommunen.

Trädck med skylt om att det är avstängt.

Spång längs strandpromenaden vid Lillsjön avstängd

Trädäcket längs Lillsjöns vattenlinje vid Högnäsvägen i Sylta är avstängt.

Detta på grund av att förankringen under vattenytan är skadad. Orsaken är att isen under vårvintern har smält och fryst igen om vartannat. Isbildningen har gjort så att pelarna under vattnet har flyttat på sig.

Det krävs nu en omfattande reparation.

Det finns i nuläget inget exakt datum för när reparationen kan vara genomförd.

Till dess att skadorna är lagade så är trädäcket avstängt av säkerhetsskäl.

Åtgärder på Granhammarsvägen

Nu åtgärdas besiktningsanmärkningar på Granhammarsvägen. Arbetet startar måndag 25 april och beräknas att vara klart tisdag 3 juni.

Detta gäller en sträcka på Granhammarsvägen som har fyra körfält, två i varje riktning.

Under denna period kommer ett körfält i vardera riktningen att stängas av för trafik under arbetstid – detta för att skapa en säker arbetsmiljö för personalen på plats.

Ett körfält i vardera riktningen kommer alltså att vara öppet för trafik hela tiden.

Utanför arbetstid kommer samtliga fyra körfält att vara öppna.

En alternativ resväg till den aktuella sträckan är Pettersbergsvägen under E18.

Markarbeten i korsningen Ginnlögs väg/Assurs väg i Bro

Från och med den 16 juni till i slutet av september 2022 kommer entreprenören JVAB att utföra markarbeten i korsningen Ginnlögs väg/Assurs väg i Bro. Vägen kommer att vara tillgänglig för både biltrafikanter och gång- och cykeltrafikanter men leds runt arbetsområdet.

Läs mer om arbetet med Trädgårdsstaden

Bygge begränsar Lillsjöns tillgänglighet

Bygget av Lillsjö friluftsgård och upprustningen av badplatsen påverkar tillgängligheten. Delar av området måste av säkerhetsskäl stängslas in. Arbetet kommer dock att pausas över badsäsongen och staketet har därför plockats bort vid månadsskiftet maj/juni, förutom det som omgärdar den blivande friluftsgården.

Läs mer om upprustningen av Lillsjöns badplats här.

Den röda linjen i illustrationen markerar staketets maximala utbredning

Den röda linjen i illustrationen markerar staketets maximala utbredning.

Ny infartsparkering vid Bro station från 12 april

Nu påbörjas markförstärkningsarbeten i Trädgårdsstaden i Bro. Den nuvarande infartsparkeringen ligger inom arbetsområdet och kommer därför att flyttas provisoriskt under utbyggnadstiden.

Den nya parkeringsytan ligger ca 300 meter öster om entrén till Bro station.

Den nya infartsparkeringen tas i bruk måndag den 12 april. Bilister hänvisas från och med denna dag till en ny infart som är placerad ca 550 m österut på Ginnlögs väg.

Läs mer här

Kartbild över Bro stationsomrde.

Figur 1: Dagens parkeringsplats vid Bro station. Figur 2: Kommande tillfälliga parkeringsplats. Figur 3: Ungefärlig placering på ny infart till parkeringen.

Kontakt

Har du frågor, kontakta Kontaktcenter

Fråga oss
08-581 690 00

Trafikverket bygger två nya broar

Trafikverket inledde hösten 2021 byggnationen av två nya öppningsbara broar i Upplands-Bro. Den ena vid Almarestäket mot Järfälla och den andra vid Erikssund mot Sigtuna.

Trafik kan passera under byggtiden

Vid båda brobyggena kan trafiken passera under byggtiden. Vissa störningar kan komma att ske, såsom buller, vibrationer och transporter med tunga fordon. Byggtiden är tre år.

Grävarbete i Kungsängen

E.ON förstärker fjärrvärmenätet och har påbörjat ett större grävarbete i Kungsängen.

Sträckan som nu grävs upp är 700 meter lång, från Upplands-Brogymnasiet till Hjortronvägen och schaktbredden blir ca två meter.

Arbetet sker till mesta del över ängar och grönområden men närboende längs Hjortronvägen samt besökare till Coop Tibble kommer beröras genom omledningsvägar för gång- och cykel.

Att förlägga fjärrvärmerör i marken tar tid och genomförs i olika steg. Helt återställt beräknas området vara 1 april 2022.

Senaste nyheterna

Upp