19APR2022

Eldning avråds

Från klockan 12:00 måndag 19 april avråder Storstockholms brandförsvar från eldning. Detta gäller tills vidare. Avrådan innebär inte att det är eldningsförbud, men att man bör vara extra försiktig eller helst låta bli att elda utanför fasta grillplatser. All eldning sker på eget ansvar.

Elflamma i närbild.

Om det är blåsigt ute eller om marken är torr bör du inte elda. Tänk också på att rök med gnistor kan göra så att elden sprider sig om det är torrt ute.

Släckutrustning, till exempel vattenslang, hink, strilkanna och lövräfsa, ska alltid finnas i närheten, även om du bara eldar lite. Håll koll på elden hela tiden om du eldar utomhus.

Storstockholms brandförsvar uppmanar just nu till mycket stor försiktighet i samband med grillning, arbete i skog och andra aktiviteter i naturen. Även små energikällor som till exempel cigarettglöd eller gnistor från grill och verktyg/maskiner kan vara tillräckligt för att skapa en okontrollerad brand.

Om eldning eller grillning inte kan genomföras på ett uppenbart säkert sätt och under stor försiktighet bör du låta bli.

Det geografiska området för rekommendationen utökas från den 2 maj kl. 12.00 och gäller nu hela Räddningsregion Östra Svealand.

Avrådan gäller tillsvidare och grundar sig i SMHIs prognoser frö de kommande dagarna.

Senaste nyheterna

Upp