8JUL2021

Störningsinformation

Kommande och pågående drift- och störningsarbeten i kommunen.

Omläggning av trafik på Granhammarsvägen under vecka 27

Under vecka 27 kommer viss omläggning av trafik att ske på Granhammarsvägen. En ny tillfällig väg öppnas vid avfarten från Enköping. Trafik mot Kungsängen hänvisas även i fortsättningen till att åka via Brunnarondellen.

En del av sträckningen från Kungsängen kommer att läggas om närmre mittrefugen, ungefär från början av arbetsområdet fram till påfarten till Stockholm.

Inga avstängningar kommer att ske.

Tänk på att hålla hastigheten och visa hänsyn till arbetarna och era medtrafikanter!

Arbete med ombyggnation av busshållplatsen vid Rösaringvägen (Tegelhagen)

Från och med vecka 33 och fram till slutet av året pågår arbete med att bygga om busshållplatsen vid Rösaringsvägen. Arbetet kommer att ske etappvis.

Trafiken kommer under arbetets gång att gå på Rösaringsvägen men periodvis gå på tillfälliga vägar. Trafiken regleras med trafiksignaler då enbart en körbana kommer vara öppen.

Under den period då rivning sker kommer gång- och cykeltrafikanter omledas via en tillfällig gång- och cykelväg längs Landbovägen. Under denna period kommer även utfarten mot Rösaringsvägen från Assurs väg vara avstängd för biltrafik. Trafiken omleds då via Ginnlögs väg och Bro kyrka.

Tänk på att hålla hastigheten och visa hänsyn till arbetarna och era medtrafikanter!

Markarbeten i korsningen Ginnlögs väg/Assurs väg i Bro

Från och med den 16 juni till i slutet av september kommer entreprenören JVAB att utföra markarbeten i korsningen Ginnlögs väg/Assurs väg i Bro. Vägen kommer att vara tillgänglig för både biltrafikanter och gång- och cykeltrafikanter men leds runt arbetsområdet.

Läs mer om arbetet med Trädgårdsstaden

Arbete längs med Klockvägen samt Skolvägen

E.ON Energidistribution bygger om sitt elnät för att klara framtida effektbehov i området.

Schaktarbete påbörjas preliminärt vecka 26 i skolområdet vid Ekhammarskolan. Arbetet kommer att utföras längst med Klockvägen samt Skolvägen.

Under byggnationstiden kommer Skolvägen vara öppen för trafik under arbetets gång. Skolvägen kommer att stängas av enstaka dagar under nattetid för trafik.

Tänk på att hålla hastigheten och visa hänsyn till arbetarna och era medtrafikanter!

Enligt den preliminära tidplanen förväntas arbetet vara färdigt under augusti 2021

Avstängning av gångbana i anslutning till Gamla Landsvägen

Måndagen den 14 juni påbörjar Eon Värme arbete med anslutning av fjärrvärme till Bergaskolan. Arbetet innebär att gångvägen kommer hållas avstängd under veckorna 24-27. Följ hänvisning skyltar för tillfällig gångbana.

Under arbetet kan det förekomma buller under kvällstid. Enligt den preliminära tidsplanen förväntas arbetet vid gångbanan vara klart den 9 juli.

Bygge begränsar Lillsjöns tillgänglighet

Bygget av Lillsjö friluftsgård och upprustningen av badplatsen påverkar tillgängligheten. Delar av området måste av säkerhetsskäl stängslas in. Arbetet kommer dock att pausas över badsäsongen och staketet har därför plockats bort vid månadsskiftet maj/juni, förutom det som omgärdar den blivande friluftsgården.

Läs mer om upprustningen av Lillsjöns badplats här.

Arbete på Granhammarsvägen

Avstängningar och trafikomledning under byggnationstiden

Gång- och cykelvägen som idag löper längs Granhammarsvägen är avstängd och leds om via Stråkstigen och Kungsängens IP.

Vänstersväng till påfarten mot Enköping för trafikanter från Tibble är avstängd och trafiken omleds via Brunnarondellen.

Fler åtgärder kan komma att ske löpande under byggnationstiden.

Tänk på att hålla hastigheten och visa hänsyn till arbetarna och era medtrafikanter!

Läs mer om arbetet

Ny infartsparkering vid Bro station från 12 april

Nu påbörjas markförstärkningsarbeten i Trädgårdsstaden i Bro. Den nuvarande infartsparkeringen ligger inom arbetsområdet och kommer därför att flyttas provisoriskt under utbyggnadstiden.

Den nya parkeringsytan ligger ca 300 meter öster om entrén till Bro station.

Den nya infartsparkeringen tas i bruk måndag den 12 april. Bilister hänvisas från och med denna dag till en ny infart som är placerad ca 550 m österut på Ginnlögs väg.

Läs mer här

Kartbild över Bro stationsomrde.

Figur 1: Dagens parkeringsplats vid Bro station. Figur 2: Kommande tillfälliga parkeringsplats. Figur 3: Ungefärlig placering på ny infart till parkeringen.

Arbete längs Enköpingsvägen mellan Brorondellen och Råbyrondellen i Bro

Arbete med anläggning av regional gång- och cykelväg, etapp-2 längs med Enköpingsvägen påbörjas tisdag 2020-12-15. Under arbetet kan det förekomma buller under dagtid.

Kommunen bygger ny gång- och cykelväg med regional standard för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för gång- och cykeltrafikanter.

Enligt den preliminära tidsplanen förväntas arbetet vara klart september 2021.

Läs mer om arbetet

Kontakt

Har du frågor, kontakta Kontaktcenter

Fråga oss
08-581 690 00

Senaste nyheterna

 • 29 JUL 2021
  Arbetet med att hitta ett nytt postombud i Bro sker för fullt just nu hos PostNord. Det nuvarande postombudet har sagt upp avtalet med PostNord, det går ut i september.
 • 27 JUL 2021
  Upplands-Bro kommun är ett gott exempel på aktivt arbete med badvärdar, för att öka kunskapen om vattensäkerhet. P4 Stockholm besökte igår Upplands-Bro kommun.
 • 26 JUL 2021
  Vet du någon verksamhet i Upplands-Bro kommun som har gjort en speciell insats, som på ett tydligt sätt gynnar anhöriga? Där det också finns en tydlig funktion, eller tjänst för stöd till anhöriga – exempelvis en anhörigkonsulent....
 • 23 JUL 2021
  Hoppborg för de minsta barnen, vattenballonglekar för de litet större och bingotävling för de vuxna. Sommaraktiviteterna i Bro centrum idag fredag, lockade som vanligt många besökare.
 • 23 JUL 2021
  Fältgruppen i Upplands-Bro är kommunens ögon och öron i verkligheten. Ingen har så bra koll på vad de 3 000 barn och unga som bor här gör, tycker och känner om sin närmiljö. Vägen till kunskapen går via förståelse för området de jobbar...
 • 21 JUL 2021
  Hon är projektledare för alla feriejobbare i Ung Kraft i Bro i sommar. Den som ser till att allt fungerar, att alla har uppgifter att göra och att de utförs bra, att de trivs på jobbet och inte minst upplever att deras insats faktiskt...
 • 15 JUL 2021
  Dubbelbemanning av väktarpatrullerna i Upplands-Bro kommun är en trygghetsframgång. Satsningen har fungerat så väl att säkerhetsföretaget Rapid nu kopierar den unika lösningen som erbjudande till andra Stockholmskommuner. -Det är...
 • 13 JUL 2021
  De samlas på Snickarvägen 56 i Bro, varje vardagsmorgon. Den andra av totalt tre feriejobbs-perioder har börjat och efter en kort genomgång går alla ungdomar iväg till de väntande uppdragen.
 • 13 JUL 2021
  Under de varma sommarmånaderna ökar risken för lukt, larver och flugor i Kärl 1 matavfallsfack. Använd dig därför gärna av våra tips.
Upp