28APR2021

Störningsinformation

Kommande och pågående drift- och störningsarbeten i kommunen.

Stäketbron avstängd två nätter från 4 maj

Bron vid Stäket på Enköpingsvägen (kommungränsen Upplands-Bro/Järfälla) kommer att hållas stängd under två nätter för underhållsarbete.

Nätterna 4-5 maj och 5-6 maj kommer det inte gå att passera mellan klockan 23 och 06.

Alternativ väg för fordonstrafik är E18. Ingen trafik för gående eller cyklister medan bron är avstängd.

Asfalteringsarbeten på Rösaringsvägen från 21 april

Under vecka 16 och 17 (21-30 april) kommer asfalteringsarbeten att utföras på Rösaringsvägen. Sträckan som ska asfalteras går mellan infarten till Rättarbodavägen i söder till Jurstarondellen i norr samt ca 50 meter in på Ginnlögs väg.

Arbetet kommer att utföras dagtid från onsdag den 21 april till fredag 30 april.

Under arbetets gång kommer körbanorna på Rösaringsvägen växelvis att vara avstängda och vid behov kommer flaggvakter finnas på plats. När asfaltering utförs i Jurstarondellen kommer det finnas trafikljus på plats. Vägen kommer att vara öppen för trafik men viss väntetid kan förekomma.

Sprängning längs Kockbackavägen i Bro från 19 april

I samband med byggnationen av ny gång- och cykelbana längs med Kockbackavägen samt två nya busshållplatser vid Kockbacka rondellen, kommer sprängningar att ske under vecka 16.

Sprängningarna kommer att påbörjas på måndag 19 april och pågå till och med fredag 23 april.

Under denna period kommer att finnas trafikvakter på plats på heltid.

Det kommer sprängas 3-4 gånger per dag. Då kommer trafikvakterna stanna trafiken i ca 3 min.

Läs mer om projektet här.

Ny infartsparkering vid Bro station från 12 april

Nu påbörjas markförstärkningsarbeten i Trädgårdsstaden i Bro. Den nuvarande infartsparkeringen ligger inom arbetsområdet och kommer därför att flyttas provisoriskt under utbyggnadstiden.

Den nya parkeringsytan ligger ca 300 meter öster om entrén till Bro station.

Den nya infartsparkeringen tas i bruk måndag den 12 april. Bilister hänvisas från och med denna dag till en ny infart som är placerad ca 550 m österut på Ginnlögs väg.

Läs mer här.

Kartbild över Bro stationsomrde.

Figur 1: Dagens parkeringsplats vid Bro station. Figur 2: Kommande tillfälliga parkeringsplats. Figur 3: Ungefärlig placering på ny infart till parkeringen.

VA-arbeten vid Kvistaberg

Den 12 april påbörjas arbeten med att dra nya VA-ledningar vid Kvistaberg.

Arbetsområdet sträcker sig från observatoriet ner till Kristinetorpsvägen. Både Kvistabergsvägen och Kristinetorpsvägen kommer att vara öppna för trafik under arbetets gång.

Arbetet kommer att pågå till i mitten av juni.

Ombyggnation av infartsparkering i Kungsängen

En del av infartsparkeringen vid pendeltågsstationen i Kungsängen byggs om för att öka antal parkeringar.

Arbetet påbörjas 2021-03-08. Under ombyggnationen kommer den aktuella delen av infartsparkeringen att vara helt avstängd.

Parkering hänvisas till den andra delen av infartsparkeringen, se bild nedan.

Enligt den preliminära tidsplanen förväntas arbetet vara klart under juni 2021.

Kartbild över stängd parkering och alternativ parkering längs Enköpingsvägen i Kungsängen.

Vägarbete på Granhammarsvägen

Avstängningar och trafikomledning under byggnationstiden

Gång- och cykelvägen som idag löper längs Granhammarsvägen är avstängd och leds om via Stråkstigen och Kungsängens IP.

Vänstersväng till påfarten mot Enköping för trafikanter från Tibble är avstängd och trafiken omleds via Brunnarondellen.

Fler åtgärder kan komma att ske löpande under byggnationstiden.

Tänk på att hålla hastigheten och visa hänsyn till arbetarna och era medtrafikanter!

Läs mer om arbetet

Arbete längs Enköpingsvägen mellan Brorondellen och Råbyrondellen i Bro

Arbete med anläggning av regional gång- och cykelväg, etapp-2 längs med Enköpingsvägen påbörjas tisdag 2020-12-15. Under arbetet kan det förekomma buller under dagtid.

Kommunen bygger ny gång- och cykelväg med regional standard för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för gång- och cykeltrafikanter.

Enligt den preliminära tidsplanen förväntas arbetet vara klart juli 2021.

Läs mer om arbetet

Arbete längs Kockbackavägen i Bro

Arbete med anläggning av ny gång- och cykelväg längs med Kockbackavägen påbörjas tisdag 2020-12-15. Under arbetet kan det förekomma buller under dagtid.

Kommunen bygger ny gång- och cykelväg för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för gång- och cykeltrafikanter.

Enligt den preliminära tidsplanen förväntas arbetet vara klart juli 2021.

Läs mer om arbetet

Norrvatten byter ut huvudvattenledningen vid Tibble i Kungsängen

Ledningsarbetena kommer att pågå till mars 2021.

Läs om arbetet på Norrvattens webbplats

Omläggning av plan 4 på Kungsängens IP

Arbete med omläggning av plan 4 på Kungsängens IP startar under vecka 35 och beräknas pågå under hösten. Plan 4 är den gräsplan som huvudsakligen används av den amerikanska fotbollen. När vårsäsongen 2021 drar igång ska en plan av bra kvalité kunna tas i bruk.

Kungsängens IP byggdes av Peab som en totalentreprenad och blev klar 2012. I samband med slutbesiktning framkom en del anmärkningar. Bland annat när det gällde utförandet av naturgräsplanerna.

På Peabs bekostnad kommer därför plan 4 att läggas om och konstbevattning installeras.

Kontakt

Har du frågor, kontakta Kontaktcenter

Fråga oss
08-581 690 00

Senaste nyheterna

Fråga oss
Upp