25AUG2020

Om inkomstjämförelsefaktura barnomsorg

Varje år genomförs en inkomstjämförelse mellan hushållens lämnade inkomst och den taxerade inkomsten hos Skatteverket. I vissa fall har hushållen betalat för mycket och får därmed en kreditfaktura. För andra har för låg avgift betalats och då skickas en faktura på det beloppet. Belopp under 361 kronor justeras ej.

Nyligen skickades fakturor till hushåll som betalat för lite. Fakturan anger dessvärre ett felaktigt inbetalningsdatum. Det rätta förfallodatumet är 2020-11-30. Vänligen bortse därmed från det datum som står på fakturan.

Senaste nyheterna

Upp