22JUN2020

Störningsinformation

Kommande och pågående drift- och störningsarbeten i kommunen.

Gamla stallet rivs

Upplands-Bro Ryttarförening (UBRF) har ett nytt stall i Bro och det gamla stallet kommer att rivas. Anledningen till rivningen är att det gamla stallet inte klarar dagens krav på djurhållning. En renovering av byggnaden för annat bruk skulle innebära stora kostnader och bedöms inte försvarbart. UBRF:s önskemål är att få använda ytan till annat.

Rivningen kommer att göras när hästarna är på sommarbete med start måndagen den 22 juni och vara klar senast den 22 juli. Arbetet kommer att utföras vardagar 06.00 – 19.00.

Arbete på Granhammarsvägen

Uppdatering 3 juni:
Sprängningsarbete på Granhammarsvägen

Med start måndag den 8 juni till i mitten av juli kommer sprängningsarbeten att utföras på Granhammarsvägen.

Sprängningarna kommer att utföras vardagar enligt tidsintervallerna nedan. När sprängningarna utförs kommer kortare stopp ske i trafiken.

  • Måndag-torsdag 10:00-10:10, 14:00-14:10 samt 19:30-19:40
  • Fredag 10:00-10:10

Läs om arbetet

Avstängning av gångbana längs med Bygdegårdsvägen

Nu har kommunen påbörjat arbetet med att bygga en ny gång- och cykelväg längs med Bygdegårdsvägen i Kungsängen (sträckan mellan Skyttens väg och Tvärvägen).

Arbetet innebär att befintlig gångbana mellan Tvärvägen och Skyttens väg kommer att vara avstängd under hela byggtiden. Kommunen bygger om vägen för att för att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten för gång- och cykeltrafikanter.

Du som använder gångbanan får använda en omledningsväg (via Gröna dalen) under byggperioden. Under arbetet kan det förekomma buller, dagtid klockan 07.00-17.00.

Enligt den preliminära tidsplanen förväntas arbetet vara klart september 2020.

Kontakt

Har du frågor, kontakta Kontaktcenter

Fråga oss
08-581 690 00

Senaste nyheterna

Upp