19MAJ2020

Störningsinformation

Kommande och pågående drift- och störningsarbeten i kommunen.

Avstängning av gångbana längs med Bygdegårdsvägen

Nu har kommunen påbörjat arbetet med att bygga en ny gång- och cykelväg längs med Bygdegårdsvägen i Kungsängen (sträckan mellan Skyttens väg och Tvärvägen).

Arbetet innebär att befintlig gångbana mellan Tvärvägen och Skyttens väg kommer att vara avstängd under hela byggtiden. Kommunen bygger om vägen för att för att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten för gång- och cykeltrafikanter.

Du som använder gångbanan får använda en omledningsväg (via Gröna dalen) under byggperioden. Under arbetet kan det förekomma buller, dagtid klockan 07.00-17.00.

Enligt den preliminära tidsplanen förväntas arbetet vara klart september 2020.

Omledning vid Lillsjö badväg

Uppdatering 13 maj, kl. 10.10

Under hela vecka 21, med start måndagen den 18 maj, kommer biltrafiken till badplatsen och naturreservatet vid Lillsjö badväg att ledas om via villaområdet (se bifogad bild).

Gång- och cykeltrafikanter påverkas inte och inte heller biltrafikanter som ska till förskolan och äldreboendet.

Arbete på Granhammarsvägen

Uppdatering 28 april, kl. 15.22

Tisdagen den 12 maj kommer trafikljus placeras ut vid påfarten mot Stockholm från Brunnahållet. Trafikljusen kommer att reglera trafiken vardagar mellan klockan 06.30 - 08.30 samt klockan 14.00 - 18.00.

Tidsintervallen för trafikljusen kan komma att ändras vid behov.

Uppdatering 28 april

Med start vecka 18 kommer det utföras justeringar i avstängningarna på Granhammarsvägen för att få ett bättre flyt i trafiken, främst till och från Brunna.

Gång- och cykelvägen som idag löper längs Granhammarsvägen kommer att stängas av och ledas om via Stråkstigen och Kungsängens IP. Detta görs för att kunna öppna upp ytterligare ett körfält från Brunnarondellen fram till på- och avfarterna till E18.

Båda påfarterna kommer att breddas för att underlätta för tung trafik. Vänstersväng till påfarten mot Enköping kommer att stängas av.

Åtgärder kommer att ske löpande under byggnationstiden.

Just nu pågår arbete med att förbättra trafiksäkerheten på Granhammarsvägen i Kungsängen. Målet med arbetet är att förbättra trafikmiljön – både säkerhetsmässigt och trafikmiljömässigt.

Läs om arbetet

Kontakt

Har du frågor, kontakta Kontaktcenter

Fråga oss
08-581 690 00

Senaste nyheterna

Upp