15MAJ2020

Studentfirande på Upplands-Brogymnasiet

Årets studentfirande vid Upplands-Brogymnasiet kommer att ske i ett mindre sammanhang med anledning av rådande Coronapandemi. Gamla traditioner får samsas med nya rekommendationer.

Firandet delas upp under två dagar, den 4 och 5 juni, och kommer ske en klass i taget tillsammans med lärare och rektor enligt särskilt schema. Efter högtidligt firande på skolan får klassen springa ut genom skolans huvudentré, men endast med ett fåtal anhöriga närvarande som eleverna anmält i förväg. Övrig släkt och vänner får fira studenterna efter att de lämnat skolgården.

Läs mer här

Senaste nyheterna

Upp