Uppdaterad 29 augusti 2022
Skriv ut

Värns Backe (del av Bro-Önsta 2:11)

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade i maj 2020 om planuppdrag. Samhällsbyggnadsutskottet beslutade att avsluta uppdraget 2021.

Ingen innehållsförteckning finns

Detaljplanens läge på kartan markerat med blått

Detaljplanens läge på kartan

Det här händer nu

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade att avsluta planuppdraget den 20 september 2021.

Är du nöjd med informationen på sidan?