Uppdaterad 29 augusti 2022
Skriv ut

Förskolan Pärlan (Ekhammar 4:405 m.fl.)

Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott beslutade om planuppdrag 2014. En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas. Syftet med uppdraget är att pröva möjligheten till att tillåta både förskoleverksamhet och bostadsanvändning.

Ingen innehållsförteckning finns

Detaljplanens läge på kartan med blå ifylld cirkel

Detaljplanens läge på kartan

Det här händer nu

Förslag till detaljplan var ute för granskning i 18 juni 2022 – 11 juli 2022. Nu sammanställer vi de synpunkter som kommit in och besvarar dem i ett granskingsutlåtande i nästa skede av planprocessen.

Ta del av planhandlingar och utredningar här.

Är du nöjd med informationen på sidan?