Tuen hakeminen

Kaikkien kunnassa oleskelevien on sosiaalipalvelulain mukaan oikeus saada tukea elatuksensa ja toimeentulonsa turvaamiseen, mikäli tarvetta ei voida täyttää muulla tavalla.

Yhteydenotto

Ota hakemusta varten (tai pyydä edustajaasi ottamaan) yhteyttä avuntarpeenkäsittelijään, asiakaspalvelun kautta, puh. 08-581 690 00. Avoina ma, ke, to, pe kl. 09:00-10:00

Voit vaihtoehtoisesti lähettää täytetyn hakemuksen osoitteeseen: Upplands-Bro kommun, Socialkontoret, Biståndsenheten, 196 81 Kungsängen. Avuntarpeenkäsittelijä ottaa sen jälkeen yhteyttä sinuun.

Tiedotus

Avuntarpeenkäsittelijä ottaa sinuun yhteyttä käyntiajan varaamiseksi. Joissakin tapauksissa avuntarpeenkäsittelijä joutuu pyytämään tietoja esimerkiksi lääkäriltä, sairaanhoitajalta tai lääkintävoimistelijalta. Hän tekee sen siinä tapauksessa sinun suostumuksellasi.

Hakemus

Voit anoa tarvitsemaasi apua jättämällä avuntarpeenkäsittelijälle joko kirjallisen tai suullisen hakemuksen.

Selvitys

Avuntarpeenkäsittelijä aloittaa avuntarpeesi selvittämisen ottamalla sinuun yhteyttä kolmen päivän kuluessa hakemuksen saapumisesta. Avuntarpeenkäsittelijä ottaa sinuun yhteyttä käyntiajan varaamiseksi. Joissakin tapauksissa avuntarpeenkäsittelijä joutuu pyytämään tietoja esimerkiksi lääkäriltä, sairaanhoitajalta tai lääkintävoimistelijalta. Hän tekee sen siinä tapauksessa sinun suostumuksellasi.

Käsittely

Hakemus arvioidaan sovellettavissa olevan lain perusteella, jos kuulut tällaisen lain piiriin. Sovellettavia lakeja ovat esimerkiksi sosiaalipalvelulaki (SoL) tai laki eräille toimintaesteisille annettavasta tuesta ja palvelusta (LSS). Selvityksen lähtökohtana käytetään aina hakijan tarpeita ja toiveita.

Avuntarvepäätös

Hakemuksen arvioinnin jälkeen avuntarpeenkäsittelijä päättää sinulle myönnettävistä toimista. Saat avuntarvepäätöksen kirjallisena kotiosoitteeseesi. Hakemuksesi saatetaan hylätä kokonaan tai osittain. Hylkäyspäätös tarkoittaa, ettet saa hakemaasi apua joko lainkaan tai osittain. Hylkäyspäätöksen syy ilmenee avuntarvepäätöksestä.

Myönnettyjen toimien käytännön toteutus

Kun sinulle on myönnetty apua (tuki- ja aputoimia), asiasta vastaava henkilöstö ottaa sinuun yhteyttä, jotta voitte yhdessä suunnitella myönnettyjen toimien toteutuksen.

Valitus

Jos hakemuksesi hylätään, saat kirjallisen hylkäyspäätöksen, josta käy ilmi myös se, miten ja milloin päätöksestä voi valittaa. Voit saada apua ja tietoja käsittelijältäsi.

Päätöksen uusi käsittely

Jos tuen ja avun tarpeesi muuttuu ja haet sen vuoksi uusia toimia, hakemuksesi arvioidaan uudelleen.

Tarkistus/seuranta

Kaikki päätökset tarkistetaan vuosittain tai tarvittaessa useammin.

Vaitiolovelvollisuus Sosiaalipalvelun koko henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus eikä henkilöstö saa kertoa tapauksestasi kenellekään ulkopuoliselle. Vaitiolovelvollisuus on voimassa myös työsuhteen päätyttyä.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp