Valinnanvapaus

Kotipalvelu Upplands-Brossa

Jos olet saanut SoL:n mukaisen kotipalvelua koskevan avuntarvepäätöksen, voit valita joko kunnallisen tai yksityisen palveluntuottajan.

Hyväksyntä

Kunnan avuntarpeenkäsittelijät myöntävät kotipalvelua. Saatuasi avuntarvepäätöksen voit suunnitella sinulle myönnettyjen toimien toteuttamisen yhdessä käsittelijän kanssa.

Yksityinen yritys voi tarjota palvelujaan vasta kun kunta on hyväksynyt yrityksen. Kunta päättää, mitkä vaatimukset palveluntuottajan on täytettävä. Samat vaatimukset koskevat myös kunnallista kotipalvelua.

Kunnalla on velvollisuus tarkastaa kaikki yritykset ja seurata niiden toimintaa. Lisäksi kunnalla on päävastuu sopimusten noudattamisesta ja laadun ylläpitämisestä.

Miten valinta tehdään?

Saat avuntarpeen arvioinnin yhteydessä käsittelijältä tietoa hyväksytyistä kotipalvelun tarjoajista.

Tiedot ovat saatavana painetussa muodossa sekä kunnan verkkosivustossa.

Valitset palveluntuottajan täyttämällä lomakkeen ja lähettämällä sen kunnalle. Avuntarpeenkäsittelijäsi voi auttaa sinua siinä. Jos et voi tai halua valita palveluntuottajaa, saat automaattisesti kunnallisen palveluntuottajan.

Sinulla on mahdollisuus vaihtaa palveluntuottajaa neljä kertaa vuodessa. Jos haluat vaihtaa palveluntuottajaa, ota yhteys avuntarpeenkäsittelijääsi.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp