Upplands-Bron kotipalvelu

Upplands-Brossa palvelunkäyttäjillä on mahdollisuus valita haluamansa palveluntuottaja hyväksyttyjen palveluntuottajien joukosta valinnanvapausjärjestelmää koskevan lain (Lagen om valfrihetssystem, LOV) mukaisesti. Kaikki avuntarvepäätöksen saaneet voivat valita joko kunnallisen tai yksityisen palveluntuottajan.

Upplands-Bron kotipalvelu on kunnan tarjoama vaihtoehto

Tehtävänämme on tarjota palvelunkäyttäjille laadukkaita hoito- ja hoivapalveluja, hyvää kohtelua, turvallisuutta ja vaikutusvaltaa. Palvelujemme käyttäjien on tarkoitus pystyä elämään mahdollisimman normaalia, itsenäistä ja ihmisarvoista elämää. Pyrimme aina ottamaan huomioon tarjoamamme avun toteuttamista koskevat toiveet.

Puhelinnumeromme ovat:

Kungsängenin alue, puh. 08-581 696 50

Bron alue, puh. 08-581 696 36

Henkilöstö ja osaaminen

Upplands-Bron kotipalvelu varmistaa palvelujensa laadukkuuden koulutetun ja kokeneen henkilöstönsä avulla. Suurin osa henkilöstöstä on saanut apuhoitajakoulutuksen. Henkilöstö tekee työnsä palvelunkäyttäjien yksityisyydensuojaa ja itsemääräämisoikeutta kunnioittaen. Pystymme tarjoamaan apua mihin vuorokaudenaikaan tahansa palvelunkäyttäjien tarpeiden mukaan.

Kunnan arvopohja

Tavoitteenamme on, että palvelunkäyttäjät tuntevat olonsa turvalliseksi ja saavat osallistua heille myönnettyjen toimien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Varmistamme toimintamme jatkuvuuden valitsemalla jokaiselle palvelunkäyttäjälle oman yhteyshenkilön.

Toimintamme perustana on asiakkaidemme kunnioittaminen. Toimintamme avainsanoja ovat jatkuvuus, osallisuus ja hyvä kohtelu. Haluamme toimiemme avulla auttaa palvelunkäyttäjiä elämään itsenäistä elämää. Yhteinen arvopohja auttaa meitä kohtelemaan kaikkia palvelunkäyttäjiä samalla tavalla.

Tarjontamme

Upplands-Bron kotipalvelu tarjoaa kokonaisratkaisun, joka kattaa kaiken siivouksesta, pyykinpesusta ja ateriapalvelusta henkilökohtaiseen hoivaan, kuten henkilökohtaisen hygienian hoitamisessa, nukkumaanmenossa ja/tai ylösnousussa, WC-käynneissä jne. tarvittavaan apuun. Upplands-Bron kotipalvelu tarjoaa myös lomittaja- ja saattajapalvelua. Meillä on oma ilta- ja yöpartio.

Turvahälytin täydentää tarjoamiamme aputoimia. Kotipalvelun henkilöstö vastaa hälytyksiin ja lähtee apuun tarvittaessa.

Laatutyömme

Valvomme tilattuja ja toteutettuja toimia sekä mahdollisia poikkeamia kerran kuussa tehtävillä omatarkastuksilla. Teemme tutkimuksia palvelunkäyttäjiemme keskuudessa kerran vuodessa ja pystymme tulosten avulla parantamaan toimintaamme. Upplands-Bron kotipalvelu takaa päivittäisillä rutiineillaan sen, että asiakkaat saavat aina kunnioittavaa kohtelua.

Turvallisuutesi takaamiseksi kaikilla työntekijöillä on työasut ja henkilöllisyyskortit.

Mielipiteet ja valitukset

Kaikki työntekijät ottavat vastaan mielipiteitä ja valituksia. Yksikköpäällikkö selvittää asian, ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin, seuraa toimenpiteiden toteutumista ja antaa palautetta 14 päivän kuluessa. Yksikköpäällikkö ottaa saadut mielipiteet ja valitukset huomioon yksikön laatutyössä ja pyrkii siten parantamaan toiminnan laatua.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp