Proffssystern i Stockholm AB

Upplands-Brossa palvelunkäyttäjillä on mahdollisuus valita haluamansa palveluntuottaja hyväksyttyjen palveluntuottajien joukosta valinnanvapausjärjestelmää koskevan lain (Lagen om valfrihetssystem, LOV) mukaisesti. Kaikki avuntarvepäätöksen saaneet voivat valita joko kunnallisen tai yksityisen palveluntuottajan.      

Proffssystern i Stockholm AB

Proffssysterillä on pitkä kokemus kotipalvelusta. Palvelumme on yksilökohtaista ja panemme paljon painoa asiakkaiden rutiineille ja tavoille. Proffssysterin ammattitaitoinen henkilöstö pyrkii yhdessä vanhusten kanssa vahvistamaan heidän itsenäisyyttään, jotta he voivat asua kotonaan mahdollisimman pitkään.

S-posti: info@proffssyster.se

Puhelin 070-234 56 89 tai 072-257 66 72

Henkilöstö ja osaaminen     

Proffssyster tekee yhteistyötä monien Tukholman alueen kuntien kanssa, ja henkilöstöömme kuuluu sairaanhoitajia, apuhoitajia ja hoitoapulaisia. Monet ovat saaneet koulutusta dementiaan, diabetekseen ja toimintarajoitteisuuteen liittyvissä asioissa. Monet työntekijöistämme puhuvat useita eri kieliä.      

Yrityksen arvopohja     

Proffssyster antaa paljon arvoa vanhusten turvallisuudelle ja huolenpidolle. Vanhusten on tunnettava, että henkilöstön jatkuvuus on hyvä ja että he saavat itse osallistua elämäänsä koskevien päätösten tekemiseen. Sovitamme toimintamme sen vuoksi vanhusten tarpeisiin. Annamme paljon arvoa jokaiselle päivälle ja elämän pienille asioille. Henkilöstömme huolehtii sinusta

kunnioittavasti omalla kielelläsi. Haluamme kotipalvelutoimiemme avulla auttaa yksilöitä pysymään terveinä sekä harjoittaa heidän heikompia toimintojaan.   

Tarjontamme    

Proffssyster pyrkii antamaan vanhuksille tukea, palvelua, hoitoa ja hoivaa vanhusten omien tarpeiden perusteella. Tarjoamme kotipalvelua, henkilökohtaista apua, lomituspalvelua, saattajapalvelua sekä kotitalouspalveluja.      

Proffssysterin laatutyö     

Teemme yhteistyötä vanhusten kanssa tarjotaksemme heille varmaa ja turvallista hoitoa. Meillä on hyvät rutiinit työmme laadun varmistamiseksi. Proffssysteriin voi ottaa yhteyttä mihin vuorokaudenaikaan tahansa. Henkilöstöömme kuuluu myös laatuvastaava. Näemme jokaisen ihmisen ainutlaatuisuuden ja toimimme arvopohjamme mukaisesti siten, että vanhukset voivat tuntea olonsa turvallisiksi kanssamme.      

Mielipiteet ja valitukset     

Proffssyster pyrkii jatkuvasti varmistamaan vanhuksille hyvät olosuhteet. Sen vuoksi meidän on tärkeää ottaa vastaan mielipiteitä ja valituksia. Toimintaamme koskevat valitukset ja/tai mielipiteet jätetään Proffssysterin toiminnanjohtajalle. Voit ottaa yhteyden joko sähköpostitse tai puhelimitse tai käymällä luonamme.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp