Private Nursing AB

 Upplands-Brossa palvelunkäyttäjillä on mahdollisuus valita haluamansa palveluntuottaja hyväksyttyjen palveluntuottajien joukosta valinnanvapausjärjestelmää koskevan lain (Lagen om valfrihetssystem, LOV) mukaisesti. Kaikki avuntarvepäätöksen saaneet voivat valita joko kunnallisen tai yksityisen palveluntuottajan.   

Private Nursing

Private Nursing är ett privat, mångkulturellt företag med många års erfarenhet inom äldreomsorg.
Vi arbetar med hög kompetens och kontinuitet hos brukaren.
Vi värnar om ett gott bemötande och vill ge Dig trygghet och god omsorg i Din vardag.

Vår verksamhet drivs av sjuksköterskor med erfarenhet av äldrevård och hemsjukvård.

Vi lägger stor vikt på våra medarbetares bemötande och
respekt för individen.

Ni når oss på följande telefonnummer:

Bitr. verksamhetschef Inga-Lill Ylitalo, tel: 070-319 11 32

Samordnare Angelica Chibout, tel: 070-319 02 12

E-post: brohemtjanst@privatenursing.se

Faktablad: Hemtjänst - Private Nursing

Kundval

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp