Destinys Care

 Upplands-Brossa palvelunkäyttäjillä on mahdollisuus valita haluamansa palveluntuottaja hyväksyttyjen palveluntuottajien joukosta valinnanvapausjärjestelmää koskevan lain (Lagen om valfrihetssystem, LOV) mukaisesti. Kaikki avuntarvepäätöksen saaneet voivat valita joko kunnallisen tai yksityisen palveluntuottajan.      

Destinys Care AB

Destinys Care on Upplands-Bron kunnassa toimiva yksityinen kotipalvelun tuottaja. Meillä on paljon osaamista ja pitkä kokemus normaalista vanhenemisesta, dementiasairauksista ja paljon hoitoa tarvitsevista henkilöistä. Jokainen asiakkaamme saa oman yhteyshenkilön, jolla on erityisvastuu asiakkaasta ja joka tuntee hänen tarpeensa parhaiten.

Haluamme toimiemme avulla auttaa sinua asumaan kotona, ja saat itse osallistua ja vaikuttaa sinulle antamamme hoidon suunnitteluun.

Toimistomme osoite on Femstenavägen 7, Kungsängen.
Puhelinnumeromme ovat:

070-497 62 88

072-202 22 05

S-posti: info@destinyscare.se  

Henkilöstö ja osaaminen  

Toimintaa johtaa sairaanhoitaja, jolla on kokemusta vanhustenhuollosta vuodesta 1999 lähtien, sekä koordinaattorina toimiva vanhustyöhön erikoistunut lähihoitaja. Henkilöstöömme kuuluu kokeneita ja osaavia apuhoitajia ja hoitoapulaisia. Asiakkaille, joilla on muu äidinkieli tai kulttuuritausta, tarjotaan etnisesti ja kulttuurisesti mukautettuja hoito- ja hoivapalveluja.      

Yrityksen arvopohja     

Visio: Kaikilla on oikeus hyvään elämään

Tavoite: Tarjota asiakkaille mahdollisuus elää

mahdollisimman normaalisti edistämällä tasavertaisia elinehtoja sekä varmistaa, että jokainen voi osallistua yhteiskuntaelämään täysipainoisesti. Toimintaperiaatteet: Kaikki työntekijämme toimivat ammattimaisesti. Annamme asiakkaillemme huolenpitoon perustuvaa hoitoa ja kunnioitamme jokaisen yksityisyyttä, valinnanvapautta ja itsemääräämisoikeutta.      

Destinys Caren tarjonta 

Kotipalvelun palvelu- ja hoivatoimet, lomitus- ja saattajapalvelu, henkilökohtainen hoito, turvahälyttimet, pyykinpesu, siivous ja ostosten teko.

Lisäksi tarjoamme erilaisia lisäpalveluja, mm. siivousta, ikkunanpesua, puutarhatöitä, koiran ulkoiluttamista, ostosten tekoa sekä kävelyseuraa. Lisäpalvelut eivät sisälly avuntarvepäätökseen vaan niistä laskutetaan erikseen.      

Laatutyömme    

Varmistamme hyvien rutiiniemme avulla työmme laadukkuuden, asiakkaan kunnioittamisen ja yksityisyydensuojan sekä asiakkaan tiedottamisen ja osallistamisen. Huolehdimme säännöllisen omavalvonnan avulla siitä, että rutiineja noudatetaan. Teemme jatkuvasti tutkimuksia asiakkaidemme keskuudessa. Julkaisemme saamamme palautteen ja tutkimusten tulokset verkkosivuillamme.      

Mielipiteet ja valitukset     

Destinys Care suhtautuu myönteisesti saamiinsa mielipiteisiin ja valituksiin ja näkee ne tärkeänä osana toimintansa kehittämistä. Käsittelemme saamamme mielipiteet ja valitukset mahdollisimman nopeasti ja korjaamme mahdolliset virheet. Kerro mielipiteesi tai tee valitus suoraan henkilöstölle tai toiminnanjohtajalle tai lähetä ne meille sähköpostitse tai kirjeitse.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp