Lasten oikeudet

Lasten oikeudet on kirjattu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. Sopimuksen mukaisesti lapsia koskevissa toimenpiteissä on ajateltava aina lasten parasta. Lapsilla tarkoitetaan sopimuksen mukaan kaikkia alle 18-vuotiaita henkilöitä. Sopimuksella ei ole Ruotsissa lain voimaa, mutta olemme sitoutuneet noudattamaan sen suosituksia.

Vanhempainkaari

Vanhempainkaaressa on määritetty vanhempien velvollisuudet lapsiaan kohtaan sekä se, millaiseen huolenpitoon lapsilla on oikeus. Nämä määräykset sekä ennen kaikkea sosiaalipalvelulaki (SoL) muodostavat perustan sosiaalipalvelun työlle lapsiperheiden parissa.

Sosiaalipalvelulaki

Sosiaalipalvelulain mukaisesti sosiaalipalvelun on esimerkiksi taattava, että kunnassa asuvat lapset saavat kasvaa turvallisissa oloissa. Sosiaalipalvelun tulee kiinnittää erityistä huomiota sellaisiin lapsiin, jotka ovat vaarassa kehittyä itseään vahingoittavalla tavalla. Lasten paras tulee aina laittaa etusijalle. Sosiaalipalvelun tulee sen vuoksi läheisessä yhteistyössä perheiden kanssa huolehtia siitä, että huonoissa oloissa kasvavat lapset saavat tarvitsemansa tuen ja suojan.

Jos lapsen kannalta on parasta asua ja saada hoitoa kodin ulkopuolella, sosiaalipalvelun on varmistettava, että lapsi saa tällaista hoitoa. Jos lapsi on vaarassa joutua jollakin tavalla kaltoinkohdelluksi, sosiaalipalvelun tulee antaa lapselle ja tämän vanhemmille neuvoja, tukea ja hoitoa. Arvioitaessa lapsen tarpeita on aina ajateltava hänen parastaan. Sosiaalipalvelun velvollisuutena on sen vuoksi selvittää, millaista tukea ja turvaa lapsi tarvitsee (sosiaalipalvelulain 11. luku 1. §).

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp