Kysymyksiä ja vastauksia: 0-5 vuotiaat lapset

Mikä on esikoulu?
Esikoulu (kutsuttiin ennen päiväkodiksi) on 1. heinäkuuta 2010 lähtien ollut osa koululaitosta. Esikoulu on oma koulumuotonsa, jolla on oma opetussuunnitelma. Esikouluun otetaan 1–6-vuotiaita lapsia.

Henkilökunnan koulutus vaihtelee, mutta esikoulussa on aina oltava myös korkeakoulututkinnon suorittaneita esikoulunopettajia. Lapsiryhmien koko vaihtelee, riippuen mm. lasten iästä. Tavallisesti ryhmissä on 15–20 lasta.

Toiminnassa noudatettavia ohjausasiakirjoja ovat koululaki ja esikoulun opetussuunnitelma.

Voinko valita haluamani esikoulun?
Kyllä, Upplands-Brossa perheet voivat valita haluamansa esikoulun. Lapsi sijoitetaan toivomuksen mukaan, mikäli kyseisessä paikassa on tilaa. Jos toivomassasi esikoulussa ei ole tilaa, sinulle tarjotaan toista vaihtoehtoa. Kunta pyrkii mahdollisuuksien mukaan täyttämään vanhempien toiveet, mutta jos monilla on samansuuntaiset toiveet, lapselle saatetaan tarjota paikkaa esikoulusta, joka ei ole vanhempien ensisijainen toive. Poikkeustapauksissa saatetaan myös tarjota paikkaa toisesta kunnanosasta.

Milloin esikoulupaikkaa on haettava?
Voit asettua jonoon, kun lapsi on kolmen kuukauden ikäinen, mutta lapsi voi saada esikoulupaikan aikaisintaan vuoden ikäisenä. Paikkoja on eniten jaossa elokuussa, koska monet lapset siirtyvät tällöin esikoululuokalle. Muina aikoina voi olla vaikeampi saada paikkaa haluamastaan esikoulusta.

Miten paikkaa voi hakea?
Esikoulupaikkaa haetaan kunnan sähköisestä verkkopalvelusta. Hakemuksessa on mainittava kolme ensisijaisesti toivottua esikoulupaikkaa. Täytettyäsi sähköisen hakemuksen saat vahvistuksen hakemuksesi rekisteröimisestä. Yhteishakuun kuulumattomiin yksityisiin esikouluihin vanhempien on otettava itse yhteyttä.

Jos et ole kirjoilla Upplands-Bron kunnassa, sinun on tehtävä jompikumpi seuraavista asioista, jotta voimme käsitellä kunnan sähköiseen palveluun rekisteröimäsi hakemuksen.

  1. Jos olet muuttamassa Upplands-Bron kuntaan, sinun tulee lähettää kopio vuokra- tai kauppasopimuksesta, joka osoittaa, että pian asut kunnassa.

  2. Jos aiot jatkossakin asua toisessa kunnassa, sinun on täytettävä erityinen hakemus voidaksesi käyttää Upplands-Bron tarjoamia lastenhoitopalveluja. Ilmoita hakemuksessa, mistä erityisestä syystä haluat käyttää Upplands-Bron lastenhoitopalveluja.

Millaiset ovat jonotussäännöt?
Pyrimme täyttämään vanhempien ensisijaisen toiveen aina kun se on mahdollista. Jos johonkin esikouluun tai perhepäiväkotiin on jonoa, sovellamme seuraavia sääntöjä:

  • Hakemuksen jättöpäivä toimii jonotuspäivänä.
  • Sisaretu: Etusija koskee lapsia, joille haetaan paikkaa esikoulusta, jossa heidän jollakin sisaruksellaan jo on paikka. Paikkoja ei varata sisaruksille etukäteen.
  • Koululain 8 luvun 9 §:n mukaista erityistä tukea tarvitseville lapsille tarjotaan paikka erityisen harkinnan mukaan.

Voinko vierailla esikouluissa osatakseni valita sopivan?
Kyllä, ota siinä tapauksessa yhteyttä esikoulun johtajaan vierailuajan sopimista varten.

Voinko hakea paikkaa toisesta kunnasta?
Kyllä, esikoululapset voivat saada kunnan maksaman paikan myös toisesta kunnasta tai kunnan ulkopuolella sijaitsevasta yksityisestä esikoulusta. Vanhemmat maksavat paikasta perittävän maksun omaan kotikuntaansa.

Milloin saan tiedon paikasta?
Syksyllä (elokuu–lokakuu) jaettavista paikoista ilmoitetaan juhannukseen mennessä. Muina aikoina jaettavista paikoista emme pysty antamaan tarkkaa tietoa paikkatarjouksen ajankohdasta. Saat tarjouksen sähköpostitse tai tekstiviestillä (tai molemmilla tavoilla) riippuen siitä, minkä tavan valitsit hakemusta tehdessäsi. Tarjoukseen on vastattava sähköisessä palvelussa 10 päivän kuluessa. Jos emme saa vastaustasi 10 päivän kuluessa, hakemuksesi poistetaan.

Entä jos kieltäydyn paikasta?
Voit halutessasi kieltäytyä tarjotusta paikasta. Jos paikkatarjous vastaa ensisijaista valintaasi mutta haluat silti jäädä jonoon, hakemuksesi saa uuden jonotuspäivän. Jos paikkatarjous ei vastaa ensisijaista valintaasi, saat pitää alkuperäisen jonotuspäiväsi.

Voinko edelleen jonottaa ensisijaiseen valintaani, vaikka lapseni käy jo toista esikoulua?
Voit, sille ei ole mitään estettä. Sinun tulee vain ilmoittaa toiveestasi, kun otat tarjotun paikan vastaan.

Voinko vaihtaa esikoulua?
Kyllä, voit hakea vaihtoa. Vaihto on paras tehdä elokuussa uuden toimintavuoden alkaessa.

Peritäänkö maksu kaikilta?
Kaikilta veronalaista tuloa saavilta henkilöiltä peritään maksu. Maksu maksetaan joka vuosi kahdeltatoista kuukaudelta riippumatta siitä, käytetäänkö paikkaa koko vuoden vai ei.

Peritäänkö maksu kaikilta kuukausilta?
Kyllä, maksu peritään vuoden 12 kuukaudelta siitä päivästä lähtien, jolloin lapsi aloittaa esikoulussa. Lapsen aloittaessa esikoulussa hänelle tarjotaan korkeintaan kaksi viikkoa kestävä maksuton perehdyttäminen.

Peritäänkö maksu myös silloin, kun lapsi on sairas?
Kyllä, mutta jos lapsen sairaus jatkuu yhtäjaksoisesti yli 30 päivää, maksua vähennetään 31. päivästä lähtien 1/30 päivää kohti. Sairaus on aina todistettava lääkärintodistuksella.

Onko esikoulu kiinni kesällä?
Esikoulut ovat auki myös kesäisin, mutta koska lapsia on tällöin vähemmän, tekevät samalla alueella toimivat esikoulut yleensä yhteistyötä. Lapsesi saatetaan tällöin sijoittaa muutamaksi viikoksi toiseen esikouluun. Esikoulut ilmoittavat perheille omista järjestelyistään.

Olen hakenut esikoulupaikkaa lapselleni, mutta sitä ei ole tarjottu hoitotakuun määräämänä aikana. Onko minulla oikeutta taloudelliseen korvaukseen, koska kunta ei ole pystynyt hoitamaan velvoitteitaan?
Ei. Upplands-Bron kunta ei maksa korvausta perheille, joille ei voida myöntää esikoulupaikkaa hoitotakuun määräämänä aikana. Kunta ei voi lain mukaan maksaa tämän tyyppisiä korvauksia.

Miten pitkä on irtisanomisaika?
Irtisanomisaika on 1 kuukausi, ja se lasketaan siitä päivästä, jolloin irtisanominen rekisteröidään sähköiseen palveluun. Irtisanomisajalta peritään maksu, vaikka paikkaa ei käytettäisi. Jos lapsi saa uuden paikan kolmen kuukauden kuluessa, väliajalta peritään maksu takautuvasti.

Mitä tapahtuu, jos en ilmoita tulotietojani?
Jos tulotietoja ei ilmoiteta, esikoulupaikasta peritään korkein maksu voimassa olevan taksan mukaan.

Miten usein tuloissa tapahtuvat muutokset on ilmoitettava?
Uudet tulotiedot on ilmoitettava joka kerta, kun tulot muuttuvat. Maksu muuttuu seuraavana kuukautena.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp