Kysymyksiä ja vastauksia: 6-16 vuotiaat lapset

Milloin lapsi aloittaa koulunkäynnin?

Oppivelvollisuus alkaa 7 vuoden iässä. Se tarkoittaa sitä että kaikkien lasten on aloitettava koulunkäyntiä viimeistään syyslukukaudella, sinä vuonna kuin he täyttävät 7 vuotta.

Voiko koulun valita itse?

Kyllä, jos halutussa koulussa on vapaita paikkoja.

Aiomme muuttaa Upplands-Bro:hon. Miten peruskoulupaikkoja haetaan?

Ota yhteyttä suoraan kouluun josta haluat paikan lapsellesi.

Asun toisessa kunnassa, voiko lapseni silti käydä koulua Upplands-Bro:ssa?

Sinun täytyy täyttää hakemus ja lähettää se kunnalle joka sitten ottaa päätöksen tästä.

Mien minun tulee toimia jos lapseni tarvitsee erityis tukea?

Ota yhteyttä lapsen opettajaan sekä koulun johtoon.

Ovatko lapset vakuutettuja koulussa?

Kyllä. Kaikilla lapsilla on koko vuorokauden kattava tapahtumavakuutus Upplands-Bro:ssa.

Onko lapsilla vapaapäiviä lukuvuoden aikana?

Kouluvuosi sisältää loma- ja opintopäiviä jolloin lapset ovat vapaita koulusta.

Onko vapaakoulu maksullinen?

Ei, kunta myöntää avustusta vapaakouluille joten ne ovat maksuttomia.

Miten voin vaikuttaa koulun toimintaan?

Voit vaikuttaa lapsesi tilanteeseen koulussa kehityskeskusteluissa joita järjestetään oppilaiden, opettajien ja vanhempien kesken vähintään kerran lukukaudessa. Jos sinulla on mielipiteitä koko koulun toiminnasta, voit esittää mielipiteesi koulun rehtorille.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp