Jätteiden lajittelu ja käsittely

Kunta pyrkii huolehtimaan kuntalaisten kotitalousjätteestä mahdollisimman ympäristömyönteisellä ja taloudellisella tavalla. Jotta tämä olisi mahdollista, kaikkien kuntalaisten on lajiteltava jätteensä ja vietävä jätteet kunnan osoittamiin paikkoihin.

 Kaikki kotitalousjäte (vihreä jäteastia) viedään Uppsalaan, missä jäte poltetaan ja sen sisältämä energia otetaan hyötykäyttöön. Jäte saa sen vuoksi sisältää vain poltettavaksi soveltuvia materiaaleja.

Kotitalouksien muista jätteistä huolehditaan ja niitä käsitellään sopivalla tavalla kunkin jätetyypin mukaan. Perusperiaatteen mukaisesti priorisoidaan materiaalin uudelleen- ja uusiokäyttöä. Vaarallisen jätteen käsittelylle on omat menetelmänsä, joita käyttämällä pyritään suojelemaan ympäristöä ja minimoimaan terveysriskit.

Rakennus- ja purkujäte
Rakennus- ja purkujäte on rakennusten kunnostustöissä syntyvää jätettä, jota ovat esim. puutavara, sisustustarvikkeet, ovet, vaatekomerot ja eristemateriaalit. Rakennus- ja purkujätteen joukosta on tärkeää poistaa mahdollinen vaarallinen jäte ja sähköjäte. Kunnan kierrätyskeskuksiin voidaan jättää pieniä määriä rakennus- ja purkujätettä (enintään 1 m³), minkä jälkeen materiaalista peritään maksu/m³. Jos käytät töissä rakennusfirmaa, jäte katsotaan yrityksen rakennusjätteeksi ja siitä peritään maksu.

Autonrenkaat ja romuautot
Vie vanhat autonrenkaat ensisijaisesti rengashuoltamoon, josta ostat uudet renkaat. Autonrenkaita voi jättää myös kunnan kierrätyskeskuksiin. Jos renkaissa on vanteet, niistä peritään maksu, jonka suuruus on tällä hetkellä 90 kr/kpl.

Autot voi viedä maksutta romuttamoon, jollainen tulisi olla 50 km:n säteellä tai omassa kunnassa. Voit löytää lähimmän romuttamon osoitteen verkkosivustosta www.bilsweden.se. Tee haku seuraavasti: Miljö/ Bilskrotning och återvinning/ Bilskrotar och mottagningsställen (Ympäristö/ Auton romuttaminen ja kierrätys/ Autoromuttamot ja vastaanottopisteet).

Sähköjäte                          
Myös kotitalouskoneet, matkapuhelimet, tietokoneet, pölynimurit ja muut johdon ja paristot/akun sisältävät tuotteet ovat vaarallista jätettä, jota ei saa laittaa kotitalousjätteen joukkoon. Tällaisten laitteiden komponentit, juotokset ja kotelot saattavat sisältää ympäristölle haitallisia aineita. Sähköjäte on vietävä kierrätyskeskukseen. Myös paristoja sisältävät laitteet lasketaan sähköjätteeksi ja jätetään joko kierrätyskeskukseen tai tällaisten laitteiden myyntipisteeseen.

  • Kaikilla omakotitaloilla on punainen rasia pienelektroniikkaa (hehkulamppuja, matkapuhelimia, paristoja ym.) varten. Kerää sähköjäte rasiaan ja vie rasia kierrätyskeskukseen tai sähköjätteen mobiiliin keräyspisteeseen. Sähköjäte voidaan myös noutaa kotoasi maksua vastaan.
  • Jos asut kerrostaloalueella, jossa on erityinen sähköjätteen keräyspiste, voit jättää sähköjätteesi sinne. Voit saada tarvittavat tiedot vuokranantajaltasi tai asumisoikeusyhtiöltäsi.

Pienparistot
Paristot sisältävät vaarallisia raskasmetalleja, kuten elohopeaa ja kadmiumia, eikä niitä saa sen vuoksi laittaa kotitalousjätteen joukkoon. Jätä paristot kunnan kierrätysasemilla oleviin paristonkeräysastioihin. Myös monissa päivittäistavaramyymälöissä ja eri asuntoalueilla on paristojen keräysastioita (nk. paristoholkkeja). Niitä on ulkotiloissa esimerkiksi kaikissa ostoskeskuksissa.

Etsi lähin paristoholkki
Voit kirjoittaa Batteriinsamlingen-sivustossa hakukenttään Upplands-Bro, jolloin näet paristoholkkien paikat kartalla!

Batteriinsamlingenin verkkosivusto

Käytöstä poistetut jääkaapit ja pakastimet
Voidaan viedä kierrätyskeskukseen tai noutaa kotoa maksua vastaan.

Vaarallinen jäte
Jotkut roskat ovat vaarallista jätettä, jota ei saa laittaa muiden roskien joukkoon tai huuhtoa viemäriin! Vaarallinen jäte voi vahingoittaa ihmisten terveyttä tai ympäristöä, jos sitä ei käsitellä oikein.

Esimerkkejä vaarallisesta jätteestä:
Torjunta-aineet
Valokuvauskemikaalit
Liimat ja liuotteet
Öljy, glykoli ja käytetyt öljynsuodattimet
Hehkulamput, loisteputket ja energiansäästölamput
Pienparistot ja autojen akut
Suihkepullot
Voimakkaat kotitalouskemikaalit
Elohopealämpömittarit

Kotitaloudet voivat viedä vaarallisen jätteen jompaankumpaan kunnan kahdesta kierrätyskeskuksesta tai mobiiliin keräyspisteeseen. Kemikaalit on pakattava tiiviiseen pakkaukseen, josta käy ilmi pakkauksen sisältö. Yritykset eivät saa viedä vaarallista jätettä kunnan keräyspisteisiin.

Erityiskäsittelyä vaativa vaarallinen jäte:
Käytöstä poistetut lääkkeet, ruiskujen piikit ja kanyylit viedään apteekkiin, josta saa tätä varten erityisiä säiliöitä ja pusseja.

Painekyllästetty puu on vaarallista jätettä, joka tulee erottaa muusta puutavarasta ja jättää kierrätyskeskukseen.

Pakkaukset ja lehdet
Kaikki pakkaukset sekä sanoma- ja aikakauslehdet kuuluvat nk. tuottajan vastuun piiriin. Se tarkoittaa, että tuotteen hinta sisältää myös sen käsittelystä aiheutuvat kustannukset. Pakkauksia voi jättää kunnan kierrätysasemille.

Lisätietoa on osoitteessa http://www.ftiab.se/

Karkeajäte
Karkeajäte on jätettä, joka on niin painavaa tai suurikokoista, ettei se mahdu kotitalouden tavalliseen jäteastiaan. Karkeajätettä ovat esimerkiksi vanha rikkinäinen sohva, puutarhakalusteet tai urheilutarvikkeet. Karkeajätettä voi jättää kunnan kierrätyskeskuksiin.

Maksua vastaan karkeajätettä voidaan myös noutaa kotoa. Voit myös halutessasi solmia sopimuksen karkeajätteen noutamisesta. Asiakaspalvelu voi antaa lisätietoa palvelun tilaamisesta ja siihen liittyvistä maksuista.

Biojäte
Kunnassa aloitetaan ruokajätteen kerääminen vuosien 2014 ja 2015 aikana. Saat hyvissä ajoin ennen keräämisen aloittamista lisätietoa ruokajätteen lajittelusta ja itseäsi koskevista käytännöistä.

Jos haluat huolehtia ruokajätteestä itse, voit tehdä rakennus- ja ympäristölautakunnalle kirjallisen ilmoituksen jätteen kompostoinnista. Kompostin tulee olla eristetty ja suojattu tuhoeläimiltä.

Puutarhajäte
Lehtiä, oksia ja muuta puutarhajätettä voidaan jättää kunnan kierrätyskeskuksiin. Jos puutarhajätettä on enemmän, sen voi jättää kierrätyskeskuksiin maksua (240 kr/m³, laskutetaan jälkikäteen) vastaan tai viedä maksutta Ragn-Sellsin Högbytorpin jätelaitokseen tiettyinä lauantaina.

Omakotitalon tai vapaa-ajanasunnon omistajat voivat tästä vuodesta lähtien myös solmia sopimuksen puutarhajätteen noutamisesta joka toinen viikko huhti–lokakuun aikana. Puutarhajäte kerätään kunnan toimittamaan erilliseen 370 litran astiaan, joka sisältyy tästä palvelusta perittävään 750 kruunun vuosimaksuun. Jos haluat tilata palvelun tai saada lisätietoa, ota yhteys kunnan vesi- ja jätehuollosta vastaavaan osastoon.


Ruotsiksi/På svenska

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp