Uppdaterad 27 september 2022
Skriv ut

Föräldrastöd och familjerådgivning

Att vara förälder kan vara det svåraste som finns. Alla föräldrar vill ge sina barn trygghet, bra självkänsla och kunna vägleda sina barn, men det är inte lätt att veta hur. Alla kan ibland behöva hjälp och stöd i familjelivet. Här hittar du information om hur vi kan hjälpa dig och din familj.

Nybliven förälder

Är du nybliven förälder och vill delta i en föräldragrupp? Alla nyblivna föräldrar har möjlighet att delta i grupperna som arrangeras av Öppna förskolorna, BVC och Barnmorskemottagningarna.

Syftet med föräldragrupperna är att du som nya föräldrar ska kunna skapa ett tryggt nätverk och nya sociala kontakter. Under samtal och diskussioner får du ta del av kunskapsbaserad information om barn hälsa och utveckling.

Varje föräldragrupp består av 6–8 barn och deras föräldrar. Grupperna startar när barnen är cirka 2–4 månader.

Du anmäler dig till en föräldragrupp på ditt BVC.

  • Anknytning och samspel
  • Ta hand om dina vuxna relationer
  • Trygghet och rutiner
  • Gränser och integritet.

Föräldraskapsprogram 0–6 år

Trygghetscirkeln är ett relationsbaserat föräldraskapsprogram för föräldrar med barn i åldern 0 till 6 år i en grupp med 6–8 föräldrar och två erfarna samtalsledare. Det bygger på anknytningsteori och 50 års forskning kring barns utveckling, deras behov och vad som skapar trygghet.

Programmet är gratis och omfattar 7–8 träffar som varar en och en halv timme per tillfälle.

Under kursen får du möjlighet att undersöka vilket stöd som föräldrar behöver ge sina barn när de utforskar världen och sina känslor. Målet är att ditt barn ska känna trygghet i sig själv då det möter livets utmaningar. Vi närmar oss våra egna erfarenheter och funderar över hur detta avspeglar sig i vårt föräldraskap. Vi tittar gemensamt på filmklipp som visar barn och föräldrar i olika situationer och pratar om hur vi är tillräckliga som föräldrar och hur vi kan sätta gränser.

Vi startar regelbundet, och har vid behov en väntelista. Du kommer i kontakt med samtalsledare genom att ringa till Kontaktcenter.

Familjebehandling 0–18 år

Behöver du extra stöttning i ditt föräldraskap och känner att du vill ha professionell hjälp? Då kan du vara i behov av familjebehandling. Familjebehandling vänder sig till dig som har barn i åldern 0–18 år.

Familjearbetet går ofta ut på att förbättra kommunikation och relationer inom familjen. Det kan handla om att förbättra samspelet, om gränssättning och om att lösa konflikter utan våld i familjen.

Familjebehandlarna träffar barn och föräldrar tillsammans, parvis och ibland enskilt. I samråd med familjerna kan även andra viktiga personer runt familjen till exempel från skola, BUP och familjens nätverk bjudas in. Träffarna kan ske i familjebehandlarnas lokaler, hemma hos er eller via video när det passar bäst.

Alla familjebehandlare har sekretess och dokumentationsskyldighet.

Du ansöker om familjebehandling genom att ringa Mottagningsgruppen via kontaktcenter.

Familjerådgivning

Har du och din partner problem i er relation? Vill ni prata med en erfaren familjerådgivare och försöka hitta lösningar som fungerar i just er vardag? Då kan ni vända er till familjerådgivningen.

Hit kan du komma ensam, tillsammans med din partner eller tillsammans med andra familjemedlemmar, syskon eller bonusföräldrar. Familjerådgivarna arbetar utifrån era önskemål.

Ett vanligt tema är att få hjälp att hantera konflikter och förbättra kommunikationen i förhållandet. Familjerådgivarens uppgift är att hitta resurser och styrkor i berättelser och att öka förståelsen och nyfikenheten för den andres värld.

Det första besöket är gratis, därefter är kostnaden 250 kronor per samtal.

Det råder sträng sekretess och inga journaler förs.

I Upplands-Bro väljer ni själva vilken familjerådgivning som ni vill gå till. Ni kan fritt välja bland nedanstående företag som vi har avtal med. Information om företagen hittar ni på deras hemsida och tar själva kontakt med dem.

Deltagruppen AB

Familjerådgivning AB Söderstöd

Familjerådgivningen City, Mentea AB
Framnäsgruppen AB

Är du nöjd med informationen på sidan?