Uppdaterad 05 maj 2023
Skriv ut

Hemtjänst

Hemtjänst ger dig möjlighet att bo kvar hemma när du behöver stöd för att klara vardagen eller hjälp med din personliga omsorg. På natten har du möjlighet till personligt besök eller trygghetskamera. Har du hemtjänst kan du även ansöka om trygghetslarm.

Har jag rätt till hemtjänst och vilken hjälp kan jag få?

Du som är i behov av kompletterande stödinsatser för att kunna bo kvar hemma kan få hjälp av hemtjänsten.

Vad du kan få hjälp med beror på de behov du har. Det kan handla om serviceärenden, som hjälp med inköp, städning eller tvätt av kläder, eller omvårdnadsinsatser som hjälp med personlig hygien eller påklädning.

I vilken omfattning kan jag få hemtjänst?

Du som har hemtjänst får besök enligt den plan du och biståndshandläggare kommer överens om. Du kan få hemtjänst även nattetid.

Utförare av hemtjänst

Du som bor i Upplands-Bro kommun har rätt att själv välja vilken leverantör av hemtjänst du vill ha bland de aktörer som finns i kommunen. Här kan du läsa mer om dem.

Nattillsyn, larm på natten och installation av trygghetslarm utförs alltid av den kommunala hemtjänsten.

Vårt uppdrag är att ge vård och omsorg med god kvalitet, ett gott bemötande, trygghet och inflytande. Våra tjänster omfattar insatser som gör det möjligt för dig att leva ett så normalt, självständigt och värdigt liv som möjligt. Dina önskemål, om hur hjälpen i hemmet ska utformas, står i centrum för oss.

Vårt mål är att du ska känna trygghet och vara delaktiga i planering och utförandet av insatser. Alla kunder får en utsedd kontaktman för att upprätthålla kontinuitet. Verksamheten bygger på respekt för dig som kund. Kontinuitet, delaktighet och bra bemötande är ledord i verksamheten.

Destinys Care AB är ett privat företag som erbjuder hemtjänst på uppdrag av Upplands-Bro kommun.

Destinys Care AB erbjuder service- och omvårdnadsinsatser inom hemtjänst, personlig omvårdnad, ledsagning, trygghetslarm samt matdistribution.

Vi ger dig omsorg som bygger på omtanke. Vi respekterar din personliga integritet, din valfrihet och ditt självbestämmande. Vi har hög kompetens och lång erfarenhet av det normala åldrandet, demenssjukdom och stora omvårdnadsbehov. Hos oss får du en egen kontaktperson som har extra ansvar och känner dina vanor bäst.

Proffssyster i Stockholm AB är ett privat företag som erbjuder hemtjänst på uppdrag av Upplands-Bro kommun.

Proffssyster i Stockholm AB erbjuder hemtjänst, hushållsnära tjänster, personlig assistans, avlösarservice samt ledsagning. Vi har en lång erfarenhet av hemtjänst. Vi fokuserar ständigt på varje individ och vi lägger stor vikt på dina rutiner och vanor. Vi på har kompetent personal som arbetar tillsammans med dig för att stärka din självständighet och möjlighet att kunna bo kvar hemma så länge som möjligt.

Vi har goda rutiner för att kvalitetssäkra vårt arbete. Eftersom vi ser varje individ som unik så sätter vi vår värdegrund högt och arbetar för att du ska känna sig trygg med de insatser som finns.

Ansök om hemtjänst

Du ansöker om hemtjänst via e-tjänsten.

Trygghetskamera

Har du hemtjänst och vill vara säker på att sova ostört under natten kan du ansöka om trygghetskamera hos din biståndshandläggare.

Trygghetssensor passar dig som inte vill ha ett besök av personal på natten. Du kan ha både trygghetslarm och trygghetssensor. Sensorn larmar automatiskt om du faller och inte har möjlighet att trycka på knappen.

En sensor installeras i ditt sovrum. Sensorn är aktiv på natten och varnar hemtjänsten om du faller i sovrummet eller om du stiger upp men inte kommer tillbaka till sängen.

Trygghetssensorn är helt automatisk. Den känner av dina rörelser och larmar personalen om något avvikande händer. Så länge du ligger i din säng så får personalen inga meddelanden. Det lagras inte ljud eller bild, så du kan känna dig trygg med att din integritet är säker.

Trygghetslarm

Har du hemtjänst kan du ansöka om trygghetslarm hos din biståndshandläggare. Med ett trygghetslarm kan du själv snabbt larma om du till exempel råkar falla och inte kan ta dig upp på egen hand. Hemtjänstmedarbetare kommer då till din bostad och hjälper dig med den akuta situationen.

Matsedel för dig som har hemtjänst

Beställning av matlådor behöver göras två veckor i förväg.

Är du nöjd med informationen på sidan?