Samtal om kommunens missbruksvård

Upplands Bro kommun har ett pågående arbete för att öka delaktigheten för de klienter som finns i våra verksamheter.

Den 31 maj 2017 anordnare Socialkontoret ett samtal om kommunens missbruksvård. Inbjudan gick ut till de klienter som har pågående insatser inom området. Samtalet fokuserade på två teman: delaktighet och krav. Syftet med samtalen är att utveckla vår verksamhet utifrån våra klienters åsikter.

En anhörig till en klient med missbruksvård, deltog på samtalet den 31 maj. Socialkontoret tar med sig att tillgängligheten på missbruksenheten bör utvecklas då det är svårt att få tag i socialsekreterarna.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp