Ungdomsstöd

De två ungdomsstödjarna arbetar förebyggande, riktat mot ungdomar genom att vara ute i skolor och på fritidsgårdar. De arbetar också med enskilda ungdomar på uppdrag avmyndighetsenheten. Det enskilda arbetet består bland annatav påverkanssamtal samt stöd i träningsläger och fritidsaktiviteter.

Söker du akut hjälp

Kontakt

Kontaktcenter
Tel: 08-581 690 00
E-post: kommun@upplands-bro.se
Forum: Kontaktcenters forum

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Skicka in dina synpunkter