Ungdomsstöd

De två ungdomsstödjarna arbetar förebyggande, riktat mot ungdomar genom att vara ute i skolor och på fritidsgårdar. De arbetar också med enskilda ungdomar på uppdrag avmyndighetsenheten. Det enskilda arbetet består bland annatav påverkanssamtal samt stöd i träningsläger och fritidsaktiviteter.

Söker du akut hjälp

Kontakt

Kontaktcenter
Tel. 08-581 690 00
Fråga oss

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Skicka in dina synpunkter

Upp