Sociala Insatsgruppen (SIG)

SIG vänder sig till ungdomar mellan 13-18 år som riskerar att rekryteras till kriminella grupper eller som vill lämna en kriminell livsstil bakom sig.

SIG samverkar med polis, skola och för ungdomen viktiga personer och kontakter.

Insatsen är biståndsbedömd från Barn- och ungdomsenheten.

 

Besöksadress: Skolvägen 8 A, Bro

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp