Sociala Insatsgruppen (SIG)

Genom att gå med i SIG kan vi hjälpa dig mellan 13-29 år med individanpassat och samlat stöd:

  • Bryta med ditt kriminella nätverk eller en kriminell livsstil.
  • Hjälpa dig att få kontakt med de myndigheter och verksamheter som kan vara nödvändiga för att bryta en kriminell livsstil.
  • Få möjlighet att ta del av samhällets resurser.

Kontakt med SIG

Vill du veta mer om SIG om det kan vara något för dig eller någon som du känner?

Ring SIG: 0721-78 85 21

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp