Missbruksbehandling

På Härnevimottagningen arbetar fyra personer med samtalsbehandling. De arbetar enligt de nationella riktlinjerna med manualbaserade program såsom Återfallsprevention,  Anhörigarbete samt Haschavvänjningsprogram (HAP). De bedriver även enskild strukturerad behandling enligt KBT (Kognitiv Beteende Terapi) samt motivationsarbete både enskilt och i grupp.

Återfallsprevention - är en metod enligt KBT för att förebygga återfall. Den kanske enskilt och i grupp.

HAP (Haschavvänjningsprogrammet) - är ett avgiftningsprogram på sex veckor där cannabisrökare får hjälp att sluta. Det är träffar flera gånger i veckan.

Enskild behandling - är en strukturerad behandling som anpassas utifrån klientens individuella behov. En tydlig målsättning görs upp i början av kontakten som under behandlingens gång utvärderas. Verktyg och metoder enligt KBT används för att uppnå önskat resultat.

Anhörigarbete - Mottagningen ger också stöd till anhöriga. Stödet utformas efter individuella behov.

Motivationsarbete - Vi har en motivationsgrupp där vi erbjuder stöd i motivation till att göra en förändring gällande alkohol- och/eller narkotika. Gruppen träffas två gånger i veckan.

Söker du akut hjälp

Kontakt

Kontaktcenter
Tel. 08-581 690 00
Fråga oss

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Skicka in dina synpunkter

Upp